Математика, химия, физика

 • Алгоритм обратного распространения, Идея создания алгоритма обратного распространения - Прогнозирующие системы

 • Современная оценка алгоритма обратного распространения - Прогнозирующие системы

 • Прогнозирование курса Ukb/Usd, Общий подход к прогнозированию курса UKB/USD - Прогнозирующие системы

 • Описание экспериментов - Прогнозирующие системы

 • Выводы - Прогнозирующие системы

 • Экономические методики валютного прогнозирования - Прогнозирующие системы

 • Литература - Прогнозирующие системы

 • Технология производства соляной кислоты - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Производство азотной кислоты - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Производство полимеров - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Производство химических волокон - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Производство пластмасс - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Синтезы на основе ацетилена - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Подготовка угля к коксованию - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Получение синтезированного газа - Анализ и технологическая оценка химического производства

 • Електролітична дисоціація солей та лугів - Дисоціація

 • Електролітична дисоціація кислот - Дисоціація

 • Рівняння дисоціації кислот, лугів і солей - Дисоціація

 • Властивості розчинників електролітів - властивості іонів. - Дисоціація

 • Реакції іонного обміну - Дисоціація

 • АМІНОКИСЛОТИ, ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА - Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

 • ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ - Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

 • Фізичні властивості, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ - Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

 • ЗВ'ЯЗКИ - Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

 • Порівняльна характеристика харчової цінності жирів - Характеристика харчової цінності жирів

 • Хімічний склад рослинних олій - Характеристика харчової цінності жирів

 • Хімічний склад твердих топлених жирів - Характеристика харчової цінності жирів

 • Хімічний склад маргарину - Характеристика харчової цінності жирів

 • Характеристика якості жирів, які перетинають митний кордон - Характеристика харчової цінності жирів

 • Характеристика асортименту жирів, які перетинають митний кордон - Характеристика харчової цінності жирів

 • Висновки - Характеристика харчової цінності жирів

 • Використана література - Характеристика харчової цінності жирів

 • Вступ, Характеристика сировини - Технологічний регламент

 • Транспортування, прийомка та зберігання меляси - Технологічний регламент

 • Облік меляси, Відпуск меляси на виробництво - Технологічний регламент

 • Переробка меляси з крохмалевмісною сировиною, Для забезпечення кращого виходу спирту з тони умовного крохмалу цукру, необхідно: - переробляти мелясу з крохмалевмісною сировиною в кількості не більше 20% по загальній вазі умовного крохмалу в суміші., Технологічна інструкція приготування мелясної розсиропки - Технологічний регламент

 • Приготування дріжджів., Технологічні показники зрілих дріжджів. - Технологічний регламент

 • Розрахунок продуктів. - Технологічний регламент

 • Схема технохімконтролю - Технологічний регламент

 • "Алкани як паливо. Октанове та цетанове число" - Алкани як паливо

 • Хакактеристика продуктів термічного крекінг - процесу - Алкани як паливо

 • Реакція термічного алкілування пропану етиленом - Алкани як паливо

 • Висновок. Автомобільний бензин - Алкани як паливо

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКСИГЕНУ І СУЛЬФУРУ - Загальні відомості про елементи

 • ПОНЯТТЯ ПРО АЛОТРОПІЮ. ОЗОН - Загальні відомості про елементи

 • ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ І СІРКИ - Загальні відомості про елементи

 • ОКСИДИ СУЛЬФУРУ - Загальні відомості про елементи

 • РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА НАДЛИШОК - Загальні відомості про елементи

 • СУЛЬФАТНА КИСЛОТА - Загальні відомості про елементи

 • ВИРОБНИЦТВО СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ - Загальні відомості про елементи

 • РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИХІД ПРОДУКТУ - Загальні відомості про елементи

 • Шкалирование случайных величин - Распределение вероятности случайных величин

 • Законы распределений дискретных случайных величин. - Распределение вероятности случайных величин

 • Односторонние и двухсторонние значения вероятностей - Распределение вероятности случайных величин

 • Моменты распределений дискретных случайных величин. - Распределение вероятности случайных величин

 • Распределения непрерывных случайных величин - Распределение вероятности случайных величин

 • Нормальное распределение - Распределение вероятности случайных величин

 • Распределения выборочных значений параметров нормального распределения - Распределение вероятности случайных величин

 • Выборочные распределения на шкалах Int и Rel

 • Физические свойства - Аммиак

 • Химические свойства. Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму - Аммиак

 • Действие на организм, Получение аммиака - Аммиак

 • Применение - Аммиак

 • Последние новшества в производстве аммиака - Аммиак

 • История открытия. - Синтетические каучуки, история открытия, важнейшие виды

 • Способ получения синтетического каучука по методу Лебедева. - Синтетические каучуки, история открытия, важнейшие виды

 • Важнейшие виды синтетического каучука - Синтетические каучуки, история открытия, важнейшие виды

 • Введение - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Обзор литературы - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Кинетика процесса нитрования - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Механизм нитрования ароматических углеводородов - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Обсуждение результатов - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Экспериментальная часть - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Выводы, Перелік літератури - Синтез пара-нитродифенила. Теоретические основы нитрования

 • Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз - Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз

 • Схеми ступінчатої фотоіонізації. - Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз

 • Іонізація через рідберговський стан., Іонізація через автоіонізаційний стан. - Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз

 • Аналіз біологічних об'єктів. - Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз

 • Використана література: - Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз

 • Вступ - Нейроматематика

 • Деякі відомості про нейронні елементи - Нейроматематика

 • Основні означення - Нейроматематика

 • Реалізація бульової функції на одному нейроні - Нейроматематика

 • Нейрони в алфавіті 2={-1,1}. - Нейроматематика

 • Алгоритм навчання порогового нейрона над полем комплексних чисел, Література - Нейроматематика

 • Властивості нітратної і фосфатної кислоти

 • Введение - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Технологическая схема ректификационной установки - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Расчетная часть, Задание и исходные данные - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • 2 Материальный баланс и рабочее флегмовое число - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • 4 Высота слоя насадки и колонны - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • 5 Гидравлическое сопротивление насадки - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • 6 Тепловой расчет установки. - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Механический расчет установки, Расчет толщины обечаек - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Расчет толщина крышки и днища, Расчет изоляции колонны, Расчет штуцеров. - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • .1 Штуцер для ввода исходной смеси., Штуцер для ввода флегмы, .3 Штуцер для отвода кубового остатка, .4 Штуцер для вывода паров дистиллята, .5 Штуцер для ввода паров кубовой смеси - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Емкости - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Насосы - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • Заключение, Список использованной литературы - НАСАДОЧНАЯ РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ ДИОКСАН - ТОЛУОЛА

 • ВВЕДЕНИЕ. - Получение серной кислоты

 • ТЕХНОЛОГИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ., ПРИМЕНЕНИЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. - Получение серной кислоты

 • СЫРЬЕ ДЛЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ. - Получение серной кислоты

 • КОНТАКТНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. - Получение серной кислоты

 • ПОЛУЧЕНИЕ ОБЖИГОВОГО ГАЗА ИЗ СЕРЫ. - Получение серной кислоты

 • ПОЛУЧЕНИЕ ОБЖИГОВОГО ГАЗА ИЗ КОЛЧЕДАНА. - Получение серной кислоты

 • ПОДГОТОВКА ОБЖИГОВОГО ГАЗА К КОНТАКТНОМУ ОКИСЛЕНИЮ. - Получение серной кислоты

 • КОНТАКТНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ДИОКСИДА СЕРЫ. - Получение серной кислоты

 • АБСОРБЦИЯ ТРИОКСИДА СЕРЫ. - Получение серной кислоты

 • ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ СЕРЫ МЕТОДОМ ДВОЙНОГО КОНТАКТИРОВАНИЯ., ОПИСАНИЕ СХЕМЫ. - Получение серной кислоты

 • ОПЕРАТОРНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА., РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА., ПОТОЧНАЯ ДИАГРАММА. - Получение серной кислоты

 • Введение - Физические и химические свойства кремния

 • Кремний - камень, дающий огонь - Физические и химические свойства кремния

 • Физико-химические свойства кремния - Физические и химические свойства кремния

 • Кремний - основной материал полупроводникового производства - Физические и химические свойства кремния

 • Заключение - Физические и химические свойства кремния

 • Капрон

 • ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. - Галлий

 • РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПРИРОДЕ. - Галлий

 • Способы получения элемента. - Галлий

 • СВОЙСТВА., ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. - Галлий

 • ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. - Галлий

 • ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. - Галлий

 • Литература - Галлий

 • Введение - Свойства веществ при низких температурах

 • Физика низких температур, Низкие температуры - Свойства веществ при низких температурах

 • Измерение низких температур - Свойства веществ при низких температурах

 • Физика низких температур - Свойства веществ при низких температурах

 • Свойства веществ при низких температурах - Свойства веществ при низких температурах

 • Заключение - Свойства веществ при низких температурах

 • Происхождение горючих ископаемых. - Происхождение горючих ископаемых

 • ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ - Происхождение горючих ископаемых

 • ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ - Происхождение горючих ископаемых

 • Алмаз графит

 • Холодильные машины

 • Нефть - Татарстан

 • ООО "Миннебаевский завод", ОАО "Казаньоргсинтез" - Татарстан

 • ОАО "Казанский завод синтетического каучука" - Татарстан

 • Нитроген и растения - Нитраты и растения

 • Нитроген в почве - Нитраты и растения

 • Алхимия

 • Путь из алхимии в химию

 • Введение - Принцип ценообразования при рыночной власти

 • Монополизированный рынок и условия его существования, Понятие монополии и монопсонии - Принцип ценообразования при рыночной власти

 • Ценообразование при рыночной власти - Принцип ценообразования при рыночной власти

 • Диверсификация цен и ценовая дискриминация как проявление рыночной власти, Диверсификация цен - Принцип ценообразования при рыночной власти

 • Ценовая дискриминация - Принцип ценообразования при рыночной власти

 • Заключение - Принцип ценообразования при рыночной власти

 • Бериллий, Недоразумение с периодической системой - Бериллий

 • Бериллий с точки зрения геолога - Бериллий

 • Бериллий с точки зрения металлурга - Бериллий

 • Бериллий с точки зрения физика - Бериллий

 • Бериллий с точки зрения химика - Бериллий

 • Бериллий с точки зрения биолога и медика - Бериллий

 • Три "но" бериллия - Бериллий

 • Из документов прошлого - Бериллий

 • Драгоценные бериллы - Бериллий

 • Бериллий в быту, Искусственные изумруды, Бериллий и сверхпроводимость - Бериллий

 • Бериллий в целебном средстве, География месторождений бериллия, Бериллий и "атомная игла" - Бериллий

 • Все про нефть

 • Пиридиновая группа, Хинолиновая группа - Алканоиды

 • Изохинолиновая группа, Фенантреновая группа, Тропиновая группа, Пуриновая группа - Алканоиды

 • Воздействие на человека, Алкалоиды группы опиума., Кокаин - Алканоиды

 • Никотин - Алканоиды

 • Кофеин - Алканоиды

 • Барий Ва - Барий

 • Получение металлического бария, Восстановление окиси или хлорида бария - Барий

 • Электролиз хлорида бария - Барий

 • Применение - Барий

 • Введение - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Анализ рядов динамики, Показатели урожая и урожайности, их сущность, методика расчета - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Динамики валового сбора (УП) за 6 лет - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Средняя урожайность, темпы ее роста и прироста, показатели вариации за 9 лет. Выявление тенденций изменения урожайности (У) за 9 лет - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Индексный метод анализа, Сущность индекса, их виды - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Индексный анализ изменения средней урожайности и валовогосбора в отчетном периоде (У1П1) по сравнению с базисным периодом (УОПО) - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • З. Метод статистической группировки, Сущность группировки, их виды и значение - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Группировка хозяйств по одному из факторов (Х - внесение органических удобрений на 1 га), влияющих на урожайность(У) - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Корреляционно-регрессионный анализ, Сущность и основные условия применения корреляционного анализа - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Построение однофакторной корреляционной модели зависимости урожайности (У) от фактора (Х - внесение органических удобрений на 1 га) - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Выводы и предложения - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

 • Моделирование как метод научного познания. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Особенности применения метода математического моделирования в экономике. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Особенности экономических наблюдений и измерений. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Случайность и неопределенность в экономическом развитии. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Проверка адекватности моделей. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Классификация экономико-математических моделей. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Этапы экономико-математического моделирования. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Роль прикладных экономико-математических исследований. - Моделирование перспективного развития экономики

 • Менделеев Д. И., его жизнь и система элементов

 • Вступ - Типові неметали - галогени, їх характеристика, властивості і сполуки

 • Типові неметали - галогени, їх характеристика, властивості і сполуки - Типові неметали - галогени, їх характеристика, властивості і сполуки

 • Застосування галогенів та їх найважливіших сполук - Типові неметали - галогени, їх характеристика, властивості і сполуки

 • Висновок - Типові неметали - галогени, їх характеристика, властивості і сполуки

 • Введение - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Содержательное описание имитируемой модели - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Описание качественных и количественных характеристик исходных данных - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Разработка схемы алгоритма реализации имитационной модели - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Анализ функционирования имитационной модели - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Обоснование плана проведения численных экспериментов с разработанной имитационной моделью - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Экономический и статистический анализ результатов выполнения работы - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • Заключение - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...