ВСТУП - Стереотипи в рекламі

Cуспільство - це не постійний феномен, воно повсякчас розвивається, змінюється саме завдяки багатьом різним соціальним імпульсам, як внутрішнім, так і зовнішнім, які нам нав'язує галузь масової комунікації. Тому до цієї сфери виникає нездоланний інтерес. Щоб вивчити явище реклами потрібно володіти величезним терпінням та обізнаністю, а для того, щоб зрозуміти специфіку створення якісної реклами необхідно дослідити вплив багатьох факторів. Одні із важливих - стереотипи, котрі дуже часто рекламодавці використовують для того, аби найякісніше представити власний продукт.

Актуальність теми полягає у тому, що стереотипи, які блукають у свідомості суспільства змушують сприймати світ інакше, ніж він є насправді. Стереотипи заважають адекватно мислити, працювати та розвиватись.

Мета дослідження - довести, наскільки часом оманлива реклама та наскільки сильно впливає на кожну особистість.

Завдання дослідження:

    O дослідити поняття гендеру, як важливої характеристики людини; O визначити гендерні та етнічні стереотипи, які використовуються у сучасній українській рекламі; O з'ясувати позитивні та негативні наслідки використання гендерних стереотипів у рекламі; O визначити вплив стереотипів на процес інтеграції особистості в соціумі; O виявити особливості відображення національної культури в стереотипах.

Стереотипи - частина культури кожного етносу, і ідеальне їх знання абсолютно необхідне для будь-якої мудрої людини. Вони мають багато спільного із традиціями, звичаями, міфами, ритуалами, але єдина різниця полягає в тому, що стереопи - це стале явище, яке видозмінити майже неможливо. Реклама відображає багато стереотипів, які абсолютно не відповідають реаліям часу, намагаючись зорієнтуватись на потреби споживачів, їй складно йти у ногу із сучасністю, тому часто використовує некоректні образи, які у майбутньому впливають на соціальну поведінку. Телевізійна реклама створює умови гендерної нерівності, а це негативно відображається на світосприйнятті глядачів. Проблеми демонстрації та вживання стереотипів у рекламі домінує більш гостріше ніж в реальному житті, тому для того, щоб розбити створені міфи самою рекламою потрібно довести це кожному, що і буде показано у дослідженні.

Похожие статьи
ВСТУП - Стереотипи в рекламі

Предыдущая | Следующая