ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДОМ АНКЕТУВАННЯ - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Метод анкетного опитування, є одним із розповсюджених методів для дослідження ринку. Його використовують при дослідженні попиту, споживацьких якостей товарів, тенденцій у ставленні покупців до цих якостей і товару взагалі, при аналізі покупців (за віком, статтю), ефективності реклами, реакції на нові товари і т. д.

З метою дослідження відповідності продукції підприємства ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" було проведено опитування. Для дослідження була розроблена анкета, яка на сьогодні є найактуальнішим методом для отримання первинної інформації.

Анкетування фізичних осіб проводилося в місті Київ. Вибірка склала 100 осіб і сформована таким чином, щоб врахувати думки населення міста щодо продукції підприємства ПАТ ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД".

В ході проведеного дослідження було опитано понад 100 споживачів міста Києва. 78 споживачів обирають продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД", 22 споживачів обирають продукцію інших марок.

співвідношення вживання продукції серед опитаних

Рис.1.1 Співвідношення вживання продукції серед опитаних

Рис. 1.1 Відображає співвідношення вживання продукції серед населення Києва. Вибірка сформована так, щоб були дослідженні випадки вживання продукції, коли люди не споживають продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД".

Також в анкеті ставилось питання, де споживачі купують продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД". Відповіді відображає рис. 1.2.

де споживачі купують товари тов фірми

Рис.1.2 Де споживачі купують товари ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД"

Результати анкетування дозволяють зробити висновок про те, що переважній більшості споживачів (49%) купують продукцію - у супермаркетах, 21% - на ринках, 20% - у гастрономах, і лише 10% - у кіосках.

Важливим показником при купівлі кондитерської продукції відіграє якість, смак, склад, ціна, упаковка, торгова марка. Дані показники зображено на рис.1.3

фактори, які впливають на вибір продукції

Рис.1.3 Фактори, які впливають на вибір продукції.

Як бачимо з рис. 1.3 такий фактор, якість обрали 28% респондентів за смаком обрали 23%, за складом - 24%, за ціною - 15%, за упаковкою - 2% та торгова марка - 8%. Найбільше на респондентів впливають такі фактори як якість, склад та ціна товару. Для більшості респондентів фактор "якості" є найбільш важливою складовою у виборі виробництва продукції. Також важливе значення має ціна, адже якість має відповідати ціні. Не менш важливим є склад товару, адже чим корисніші інгредієнти у продукті, тим більше покупців його купують.

склад та умови зберігання

Рис.1.4 Склад та умови зберігання

Рис. 1.4 відображає респондентів які звертають свою увагу на склад та умови зберігання продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД". Більшість споживачів заздалегідь переглядають опис на упаковці - 60%, інші - 40% не звертають своєї уваги.

Під час опитування респонденти відзначили показники, за допомогою яких вони обирають продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД", які наведені (рис. 1.5).

показники, який впливає на вибір продукції тов фірми

Рис.1.5 Показники, який впливає на вибір продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД"

На питання про показники які впливають на вибір продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" було кілька варіантів для відповіді. Найбільше респондентів купують продукцію за чиєюсь рекомендацією в - 45 %, завдяки рекламі - 30%, завдяки зовнішньому вигляду - 20%, інше - 5%.

чи влаштовує ціна продукції тов фірми

Рис.1.6 Чи влаштовує ціна продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД".

В анкеті було поставлено питання: чи влаштовує ціна продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД". Дослідивши результати ми отримали такі показники: більшості респондентів задовольняє ціна даної продукції - 76%, а 24% - не влаштовує ціна. З цим ми можемо ознайомитися на Рис.1.6.

співвідношення вікових категорій

Рис.1.7 Співвідношення вікових категорій

Рис. 1.7 відображає вікову категорію населення. Як свідчать результати опитування, 9% респондентів віком до 20 років, 21 - 30 років - 36%, 31 - 50 років - 41%, від 51 року - 14% опитуваних.

співвідношення чоловіків і жінок у вибірці

Рис.1.8 Співвідношення чоловіків і жінок у вибірці

Рис. 1.8 відображає розподіл респондентів по статевому принципу: жінок - 50%, чоловіків - 50%. Вибірка сформована таким чином, щоб об'єктивно оцінити споживчу мотивацію як серед жінок, так і серед чоловіків, саме тому їх кількість у вибірці пропорційна.

Також не менш важливим показником при купівлі продукції відіграє показник доходу в розрахунку на 1 члена родини всі ці дані зображені на рис.1.9.

показник доходу в розрахунку на 1 члена родини

Рис.1.9 Показник доходу в розрахунку на 1 члена родини

На рис. 1.9 зображено те, що у більшість респондентів має дохід до 1500 гривень - 58% , 24% - 2100-3000 гривень, 11% мають дохід в розмірі 1600- 2000 гривень, і лише 7% з усіх респондентів мають дохід більший за 3050 гривень.

Отже, дослідивши показники опитування можна зробити відповідні висновки до кожного з пунктів анкети:

    1) Більша частина населення Києва вживає продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" . 2) Більша кількість споживачів купують продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" у супермаркетах. 3) Для більшості респондентів якість продукції є важливою складовою у виборі того чи іншого підприємства. 4) Важливим показником при виборі продукції відіграє ціна товару. 5) Завдяки показникам доходу у розрахунку на 1 людину, можна стверджувати, що купувати дану продукцію можуть споживачі з мінімальним доходом. 6) Респонденти віком 31 - 50 років - купують продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД".

Похожие статьи
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДОМ АНКЕТУВАННЯ - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Предыдущая | Следующая