Аналіз стратегій охоплення ринку, що їх використовує підприємство - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Проаналізувавши виробництво ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД", можна зробити висновок, що компанія використовує стратегію диференційованого маркетингу. Яка відтворює бажання фірми-виробника задовольнити потреби значної ринкової частки й орієнтується на значний ринковий потенціал, заснований на розподіленні (сегментації) ринку за певними ознаками та виході на декілька ринкових сегментів. Для того, щоб вцілити такі бажання підприємство працює на кількох цільових сегментах ринку.

Збутовий канал ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" виконує певний набір функцій, необхідних для здійснення обміну. Функції торгівельного підприємства щодо каналів збуту переважно наступні:

    - вивчення результатів сегментації ринку й планування реклами; - укладення договорів зі споживачами або посередниками; - облік і контроль виконання договорів; розробка плану відвантаження товарів клієнтам; - визначення каналів збуту; організація прийому, зберігання, упакування, сортування й відвантаження товарів клієнтам; - інформаційне, ресурсне й технічне забезпечення збуту товарів; стимулювання збуту; - установлення зворотного зв'язка зі споживачами та його регулювання.

Виконання розглянутих функцій веде до виникнення комерційних потоків розподілу між учасниками процесу обміну, спрямованих у взаємно протилежних напрямках. Це ? потік прав власності, замовлень, інформації, фактичний та фінансовий потік.

На ТОВ фірмі "ОЛІС ЛТД" застосовують три стратегії охоплення ринку:

    1) стратегія інтенсивного збуту шляхом використання максимально можливого числа торговельних магазинів і складів; 2) стратегія виборчого збуту для товарів попереднього вибору; 3) ексклюзивний розподіл і франшиза ? охоплення ринку тільки через одного торговця (фірму) .

Серед питань організації збуту на ТОВ фірмі "ОЛІС ЛТД" є аналіз збутових витрат, визначення торговельних націнок, розробка заходів щодо підвищення рентабельності робіт зі збуту товарів і діяльності фірми в цілому. При аналізі збуту приймаються до уваги витрати на: транспорт, формування асортименту, зберігання, ділові контакти, маркетингову інформацію, управління продажами та інші.

ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД", проводить окремі маркетингові дослідження для кожного з сегментів ринку, окремої товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики. Компанія ретельно підкреслює відмінності товарів на кожному сегменті й підтримувати їх образ. Підприємство має широкий асортимент різноманітної продукції для різних груп споживачів.

ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД", входить до числа підприємств, що найбільш динамічно розвиваються на вітчизняному ринку. Основна специфікація підприємства - виробництво продукції, де "ОЛІС ЛТД" міцно утримує першість в даній продуктовій категорії. Продукція ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" представлена у всіх цінових категоріях й доступна споживачу з любим рівнем доходу. Саме більшість споживачів обирають дану марку продукції.

Кожен канал розподілу має свій рівень рентабельності. На рентабельність впливає два показника, це прибуток та витрати на збут.

В 2013 році рентабельність каналів розподілу знизилась в 4 рази та склала 7,39% та 4,34%, тому що зросли витрати на збут.

Таким чином, ми бачимо, що ТОФ фірма "ОЛІС ЛТД", використовує диференційований маркетинг, оскільки підприємство має достатню кількість асортиментних груп, що дозволяє охоплювати декілька сегментів одночасно, це ї є головним показником диференційованого маркетингу.

Похожие статьи
Аналіз стратегій охоплення ринку, що їх використовує підприємство - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Предыдущая | Следующая