Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І. Ансоффа "товар/ринок" - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Організація може займатися пошуками нових можливостей або час від часу або систематично. Багато відшукують нові ідеї, просто уважно слідкуючи за змінами на ринку (читають газети, відвідують спеціалізовані виставки, вивчають товари конкурентів, збирають ринкову інформацію іншими шляхами). Одним із засобів виявлення нових ринків - це використання сітки розвитку товару і ринку, сітки Ігоря Ансоффа.

Диференціація товару являє собою процес розробки ряду істотних модифікацій товару, які роблять його відмінним від товарів-конкурентів

Стратегія диверсифікації, - система заходів, яка використовується для того, щоб організація не стала надто залежною від одного стратегічного господарського підрозділу або асортиментної групи товарів.

Таблиця 2.2

Матриця І. Ансоффа

Товар

Ринок

Існуючий

Існуючий

Новий

Глибоке проникнення на ринок:

  -створення мережі фірмових магазинів з продукцією підприємства; -проведення акції щодо стимулювання ринку; -розвиток (розширення) сфери споживчого товару; -інтенсифікація збуту; -пошук нових покупців; -витіснення конкурентів;

Розширення меж ринку на розвиток ринку:

  -освоєння нових ринків; -створення нових галузей використання товару; -освоєння міжнародних ринків; -завоювання нових ринків збуту продукції;

Новий

Розвиток товару:

  -розробка нових товарів; -розвиток контрактів ліцензії; -розширення асортименту продукції; -підвищення якості товару;

Диверсифікація:

  -зниження витрат; -переконання споживачів у більшому споживанні продукції; -випуск магнітиків з логотипом підприємства; -випуск кулінарних книг та журналів;

Стратегія глибокого проникнення на ринок означає збільшення обсягів збуту та ринкової частки підприємства без зміни його товарно-ринкових позицій.

  - Проведення акції щодо стимулювання ринку. Наприклад: "ОЛІС ЛТД" проводить акції на свою продукцію 30% знижки на купілю 2ї одиниці товару. - Створення мережі фірмових магазинів з продукцією підприємства. Доцільно було б відкрити фірмові магазини у великих містах України, де попит на дану продукцію більший. - Розвиток (розширення) сфери споживчого товару. Ринок споживчих товарів найбільш схильний до коливань попиту і пропозиції, грошового обігу, інфляції і має найбільшу соціальне значення при виконанні своїх функцій. На прикладі ринку товарів вироблених на основі соняшникової олії, так як ринок цих товрів за останні місяці входить до числа найбільш швидкозростаючих споживчих ринків України. За останні роки можна відзначити значне збільшення обсягів споживання майонезу та кетчупу - ринкова пропозиція за цими товарними групами зросла в декілька разів. Також іде збільшення споживання цієї продукції. - Пошук нових покупців. Пошук потенційних покупців полягає передовсім у визначенні своєї частки ринку. Для ефективного пошуку клієнтів використовують різні джерела: довідники, поради окремих осіб, дані різних груп людей, організацій і підприємств. Крім того, пошук потенційних покупців ведеться за допомогою реклами, внутрішньофірмової інформації, конкурсів, торгових ярмарків і, звичайно, спостережень. Для пошуку індивідуальних покупців треба користуватися телефонними книгами, візитками, списками окремих груп людей (куди має доступ торговий агент). - Витіснення конкурентів. Характерною ознакою цінової конкуренції є цінова війна, під якою розуміється конкуренція між двома і більше фірмами однієї галузі, які прагнуть підвищити свою ринкову частку шляхом зниження цін на власну продукцію. Аналіз діяльності конкурентів - один з обов'язків фахівців з маркетингу. Формуючи базу відомостей про конкуруючих товари і фірми, підприємство отримує можливість зрозуміти, чому конкуренти діють саме так, а не інакше, і виробити власну стратегію. - Інтенсифікація збуту. Залучення до товарів підприємства нових споживачів на існуючому ринку збуту. Для того, щоб залучити нових споживачі "ОЛІС ЛТД" створює різне фасування одного й того самого продукту, для того, щоб насолодитися даною продукцією змогли все населення з різним доходом.

Стратегія розширення межі ринку. Ця стратегія може бути реалізована за такими напрямами :

  - створення нових галузей використання товару. Підприємство планує, аналізує і постійно поліпшувати товарну стратегію для забезпечення стійкості асортименту, постійного збуту та стабільного прибутку. Товарні стратегії, які розробляються на перспективу, можуть мати три напрямки поліпшення товарного міксу: інновація, варіація і елімінація товару. - освоєння нових ринків. Шляхом виходу на нові територіальні ринки збуту налагодження зв'язків з новими ринками збуту; - освоєння міжнародних ринків. Підприємство виходить з того, що необов'язково створювати нові товари, а досить внести невеликі зміни до товарів, що вже випускаються, з урахуванням вимог зарубіжних споживачів. - завоювання нових ринків збуту продукції. Пропагування товару через нові ринки збуту, стратегія розробки нового товару означає модифікацію товару підприємства або його якісних параметрів для існуючого кола споживачів підприємства, тобто підприємство пропонує на існуючому ринку збуту вдосконалений товар або розширює асортимент. - підвищення якості товару. Підприємство має використовувати якісну сировину та кваліфікованих працівників під час створення своєї продукції;- розробка нових видів товару. Для того, щоб привернути увагу споживача "ОЛІС ЛТД" має випускати нові види продукції, цим самим збільшує обсяги продажу; - розширення асортиментної лінії. Завдяки великій асортиментній лінії товар зможе конкурувати на ринку; - підвищення іміджу підприємства. Імідж підприємства займає велике значення для покупця, адже він є гарантом якості; - удосконалення стилю продукції. Підприємство має створювати цікаву на вигляд продукцію, створювати яскраві упаковки, щоб привернути увагу покупців;

Маркетингові стратегії диверсифікації застосовуються в тому випадку, коли підприємство знаходить привабливі для себе можливості поза його бізнесом. Наприклад, ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД" для того, щоб підвищити увагу споживача до свої продукції вирішує відкрити кулінарний курси де усі бажаючі зможуть навчитися виготовляти продукцію фірми. Також підприємство намагається переконувати споживачів у більшому споживанні їхньої продукції, надаючи продукції певних властивостей, корисності, унікальностей.

Завдяки матриці Ансоффа було визначено, що підприємство використовує стратегію диверсифікації. Диверсифікація товару застосовується, коли фірма починає запроваджувати додаткові товари, які планується запропонувати на нові ринки збуту. Диверсифікація виступає як ефективний засіб забезпечення росту стабільності діяльності фірми. Диверсифікація дає змогу фірмі одержати хороші результати по відродженню обороту й прибутку завдяки новим товарним пропозиціям для нових ринків, що в остаточному підсумку сприяє, крім усього іншого, ефективній політиці по зниженню підприємницького ризику. Отже, стратегія диверсифікації - передбачає вихід на нові ринки з новими товарами. Така стратегія застосовується для того, щоб не стати надто залежною від одного товару або однієї асортиментної гурту. Фірма може відкрити біля себе або купити виробництва, жодним чином не повязані з її нинішнім асортиментом і ринками. Деякі фірми прагнуть виявляти найпринадніші, з їхньої точки зору, знову виникаючі галузі виробництва. На їхню думку, половина секрету успіху - проникнути у привабливі сфери діяльності, а не намагатися досягнути економічної ефективності в рамках непривабливою галузі.

Стратегія диверсифікації передбачає розробку нових видів продукції одночасно з освоєнням нових ринків. При цьому товари можуть бути новими для всіх підприємств, працюючих на цільовому ринку, або тільки для даного підприємства. Така стратегія забезпечує прибуток, стабільність і стійкість фірми у віддаленому майбутньому. Вона є найбільш ризикованою та потребує значних витрат.

Диференціація заснована на поліпшенні привабливості товару за рахунок його розмаїтості. Концептуально диференціація - це розробка різних варіантів товарної пропозиції на двох рівнях: між конкурентами по однотипних товарах і між товарами одного виробника, орієнтованими на різні сегменти ринку.

Отже, метод диференціації товару є збільшення його конкуренто-спроможності, підвищення привабливості товару з урахуванням особливостей окремих ринків або сегментів ринку, переваг для споживачів. Диференціація товару здійснюється у таких напрямках: додаткові можливості товару; ефективність використання товару; комфортність; надійність; стиль і дизайн.

Похожие статьи
Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І. Ансоффа "товар/ринок" - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Предыдущая | Следующая