Литература

 • Художні особливості новелістики В. Ірвінга - Основні риси романтизму як художнього напряму

 • Авторські роздуми про всесвіт, суспільство, людину в романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" - Основні риси романтизму як художнього напряму

 • Е. По - засновник жанру детективного оповідання. Жанрові та ідейно-художні особливості його твора "Золотий жук" - Основні риси романтизму як художнього напряму

 • Романтичні образи в романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" - Основні риси романтизму як художнього напряму

 • Тематична багатоманітність творів американських романтиків - Основні риси романтизму як художнього напряму

 • Жанрове багатство творів американських романтиків - Основні риси романтизму як художнього напряму

 • Введение - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • Краткая биография И. А. Бунина, Детство и юность писателя - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • Творческий путь в дореволюционной России - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • Творчество И. А. Бунина в эмигрантский период - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • "Жизнь Арсеньева" - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • "Темные аллеи" - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • Заключение, Список литературы - Творчество И. А. Бунина периода эмиграции: основные темы и жанры

 • Введение, Первое путешествие - Приключения Синдбада-морехода

 • Второе путешествие - Приключения Синдбада-морехода

 • Третье путешествие - Приключения Синдбада-морехода

 • Четвертое путешествие - Приключения Синдбада-морехода

 • Пятое путешествие, Шестое путешествие - Приключения Синдбада-морехода

 • Вывод - Приключения Синдбада-морехода

 • Введение - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • История создания - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • Направление и жанр - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • Композиция и сюжет. - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • Тематика и проблематика - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • Художественное своеобразие. - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • Значение произведения. - Гоголь "Мертвые души" (частичный анализ произведения)

 • Основные требования выдвигаемые перед детской литературой - Развитие и оценка детской литературы

 • Отзыв о прочитанном произведении "Лисичка-сестричка и серый волк" - Развитие и оценка детской литературы

 • Возникновение и развитие литературы для детей - Развитие и оценка детской литературы

 • Принципы оценки и отбора произведений для детского чтения - Развитие и оценка детской литературы

 • Сущность символизма - Символизм в искусстве

 • Термин "символизм" в искусстве - Символизм в искусстве

 • Предпосылки возникновения символизма - Символизм в искусстве

 • Русский символизм и его предтечи - Символизм в искусстве

 • Манифесты символизма в России - Символизм в искусстве

 • "Старшие символисты" - Символизм в искусстве

 • "Младосимволисты" - Символизм в искусстве

 • Валерий Яковлевич Брюсов - Символизм в искусстве

 • Дмитрий Сергеевич Мережковский - Символизм в искусстве

 • Зинаида Николаевна Гиппиус - Символизм в искусстве

 • Константин Дмитриевич Бальмонт - Символизм в искусстве

 • Андрей Белый - Символизм в искусстве

 • Вячеслав Иванович Иванов - Символизм в искусстве

 • Татьяна Скрябина - Символизм в искусстве

 • Вступ - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Роль науки у художній літературі та вплив історії на світогляд творчості, Наукова фантастика. Художня література та наука - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Вплив історичних подій на літературу та відображення розвитку науки в літературних творах - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Відповідальність вчених перед суспільством в науково-фантастичних романах, Мері Шеллі "Франкенштейн або Сучасний Прометей" - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Герберт Веллс "Острів доктора Моро" - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Бернард Шоу "Пігмаліон" - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Висновок - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Використана література - Відповідальність вченого перед суспільством в англійській літературі

 • Введение - Образ города в поэзии Пастернака

 • Обзор литературы и теоретические основы исследования, Поэтика Пастернака: основные исследования - Образ города в поэзии Пастернака

 • Город в поэзии Пастернака: структура объекта - Образ города в поэзии Пастернака

 • Город в поэзии Пастернака: грамматика и синтаксис - Образ города в поэзии Пастернака

 • Анализ произведений, содержащих тему Города - Образ города в поэзии Пастернака

 • Жизнь и поведение Города и его элементов в поэзии Пастернака - Образ города в поэзии Пастернака

 • Заключение - Образ города в поэзии Пастернака

 • Образ Парижу у романі "Парфумер" Патріка Зюскінда

 • Футуризм в русской литературе в начале ХХ века

 • Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова

 • Біографія - Микола Вороний. Життя і творчість

 • Основні твори, Перекладач, Формування світогляду, Характеристика творчості - Микола Вороний. Життя і творчість

 • Використана література - Микола Вороний. Життя і творчість

 • Род Константина Михайловича Станюковича - Севастополь в жизни и творчестве К. М. Станюковича

 • Творчество - Севастополь в жизни и творчестве К. М. Станюковича

 • Рассказ "Побег", Рассказ "Севастопольский мальчик", Список литературы - Севастополь в жизни и творчестве К. М. Станюковича

 • Иллюстрации Врубеля к поэме "Демон"

 • Введение, Первые поэтические опыты Блока - Жизнь и творчество Александра Александровича Блока

 • Творчество Блока во время революционной эпохи - Жизнь и творчество Александра Александровича Блока

 • "Постреволюционный" Блок - Жизнь и творчество Александра Александровича Блока

 • Новый поворот - Жизнь и творчество Александра Александровича Блока

 • Обращение Блока к теме русской поэзии - Жизнь и творчество Александра Александровича Блока

 • Заключение, Список литературы - Жизнь и творчество Александра Александровича Блока

 • "Кайдашева сiм'я": образ Омелька Кайдаша, "Кайдашева сiм'я": образ Марусі Кайдашихи - "Кайдашева сiм'я": характеристика героїв

 • "Кайдашева сiм'я": образ Мотрі, "Кайдашева сiм'я": образ Мелашки - "Кайдашева сiм'я": характеристика героїв

 • Вступ - Драма "Шевці" С. Віткевича в контексті польського модернізму

 • Модернізм як естетичне явище, Поняття модернізму в польському та українському літературознавстві - Драма "Шевці" С. Віткевича в контексті польського модернізму

 • Модернізм у польській літературі - Драма "Шевці" С. Віткевича в контексті польського модернізму

 • Драма "Шевці" в контексті польського модернізму, Історія написання твору - Драма "Шевці" С. Віткевича в контексті польського модернізму

 • "Шевці" Станіслава Віткевича та "Весілля" Станіслава Виспянського: компаративний аналіз - Драма "Шевці" С. Віткевича в контексті польського модернізму

 • Висновки - Драма "Шевці" С. Віткевича в контексті польського модернізму

 • Основні теми романа М. Булгакова "Майстер і Маргарита"

 • ВВЕДЕНИЕ - Особенности изображения Москвы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин"

 • МОСКВА В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН", Героическое прошлое и будничное настоящее Москвы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" - Особенности изображения Москвы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин"

 • Исторические мотивы и повседневность в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" - Особенности изображения Москвы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин"

 • ОБРАЗЫ МОСКОВСКОГО ДВОРЯНСТВА В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН" - Особенности изображения Москвы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин"

 • Введение - Мотивы Салтыкова-Щедрина в творчестве Аркадия Аверченко

 • Сатира в XIX - начале XX века - Мотивы Салтыкова-Щедрина в творчестве Аркадия Аверченко

 • Творческий путь Аркадия Аверченко - Мотивы Салтыкова-Щедрина в творчестве Аркадия Аверченко

 • Темы и мотивы Салтыкова-Щедрина в творчестве А. Аверченко - Мотивы Салтыкова-Щедрина в творчестве Аркадия Аверченко

 • Заключение - Мотивы Салтыкова-Щедрина в творчестве Аркадия Аверченко

 • Вступ - З'ясування ролі неолексем як комунікативних одиниць у поетичному мовленні

 • Науково-лінгвістичні засади дослідження авторських новотворів, Визначення неолексем(неологізмів) як лінгвістичного явища - З'ясування ролі неолексем як комунікативних одиниць у поетичному мовленні

 • Шляхи виникнення індивідуально-авторських новотворів - З'ясування ролі неолексем як комунікативних одиниць у поетичному мовленні

 • Авторські неологізми в поезії Ліни костенко, Функції оказіональних слів у поетичному мовленні Ліни Костенко - З'ясування ролі неолексем як комунікативних одиниць у поетичному мовленні

 • Специфіка неологізмів Л. Костенко - З'ясування ролі неолексем як комунікативних одиниць у поетичному мовленні

 • Висновки - З'ясування ролі неолексем як комунікативних одиниць у поетичному мовленні

 • Введение - Анализ взаимодействия правды и вымысла, лежащих в основе "Песни о Роланде"

 • Исторические условия возникновения "Песни о Роланде" и события, лежащие в основе поэмы - Анализ взаимодействия правды и вымысла, лежащих в основе "Песни о Роланде"

 • Основные образы поэмы - Анализ взаимодействия правды и вымысла, лежащих в основе "Песни о Роланде"

 • Заключение - Анализ взаимодействия правды и вымысла, лежащих в основе "Песни о Роланде"

 • Вступ - Народно-поетичні домінанти в художній інтерпретації Ліни Костенко

 • Пецифіка жанру історичного роману у вірша Ліни Костенко "Маруся Чурай" - Народно-поетичні домінанти в художній інтерпретації Ліни Костенко

 • Народно-поетичні домінанти в художній інтерпретації Ліни Костенко - Народно-поетичні домінанти в художній інтерпретації Ліни Костенко

 • Висновок - Народно-поетичні домінанти в художній інтерпретації Ліни Костенко

 • Система оппозиций в романе Владиславы Хоффманновой, Э. Бацигаловой "Осужденный"

 • Афоризм как риторический жанр: к вопросу о жанровых границах

 • Вступ - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Методика проведення нетрадиційних уроків з літератури, Поняття нестандартного уроку - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Класифікація нестандартніх уроків - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Форми проведення нетрадиційних уроків - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-КВК - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-семінар - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Практикум, Урок-вистава - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-диспут, Урок-суд - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-мандрівка - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-конференція - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-змагання - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-турнір - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-телепередача - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-композиція, Інтегровані уроки - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Дебати - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Урок-дослідження - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Практичне використання нетрадиційних уроків при вивченні української літератури в школі, Розробка урока-КВК для 6 класу - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Висновки - Нестандартні уроки з української літератури в 6 класі

 • Введение - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Художественный мир фэнтези, Понятие о художественном мире произведения - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Понятие о художественном мире фэнтези - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Особенности художественного мира фэнтези - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Своеобразие "славянской фэнтези", Определение фэнтези - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Жанровая специфика славянской фэнтези - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Становление фэнтези в русской литературе - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Анализ романа-фэнтези М. Семеновой "Валькирия", Сюжет и композиция романа "Валькирия" - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Система персонажей и конфликтов в романе "Валькирия" - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Фольклорно-мифологические мотивы и образы в романе М. Семеновой "Валькирия" - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Роман "Валькирия" как авторский миф - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Заключение - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Использованная литература - Роман М. Семеновой "Валькирия"

 • Общая характеристика литературы 60-90-х годов - Современная русская литература

 • Проза 60-90- годов - Современная русская литература

 • Поэзия 60-90-х годов - Современная русская литература

 • Драматургия 60-90-х годов - Современная русская литература

 • Библиография - Современная русская литература

 • Введение - Образ Петербурга в творчестве А. Мицкевича и А. Пушкина

 • Понятие образ как предмет филологического исследования - Образ Петербурга в творчестве А. Мицкевича и А. Пушкина

 • Образ Петербурга в творчестве А. Мицкевича и А. Пушкина - Образ Петербурга в творчестве А. Мицкевича и А. Пушкина

 • Заключение - Образ Петербурга в творчестве А. Мицкевича и А. Пушкина

 • Проблема смысла человеческой жизни в романе Ж. П. Сартра "Тошнота"

 • Введение - Вальтерскоттовский Локсли (или Роб Рой) и Робин Гуд народных баллад

 • Анализ произведения - Вальтерскоттовский Локсли (или Роб Рой) и Робин Гуд народных баллад

 • Сюжетные коллизии - Вальтерскоттовский Локсли (или Роб Рой) и Робин Гуд народных баллад

 • Образ Роб Роя - Вальтерскоттовский Локсли (или Роб Рой) и Робин Гуд народных баллад

 • Заключение - Вальтерскоттовский Локсли (или Роб Рой) и Робин Гуд народных баллад

 • Введение - Советская сатира

 • Юмор и сатира М. Зощенко, Юмор 20-х годов - Советская сатира

 • Сатира конца 20-х - начала 30-х годов - Советская сатира

 • Заключение - Советская сатира

 • Введение, Творчество Данте, Лирика - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Трактаты, "Божественная Комедия" - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Смысл названия "Божественная комедия" - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Жанровая особенность "Божественной комедии" в освещении исследователей - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Источники мотива загробного путешествия в "Божественной комедии" - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Особенности композиции "Божественной комедии" - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Числа Данте - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Семь смертных грехов, История любви Данте - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Заключение - Место "Божественной комедии" в творчестве Данте

 • Введение - Метафора и стиль речи

 • Метафора как способ выразительности речи художественной литературы, Художественный стиль речи - Метафора и стиль речи

 • Сущность метафоры и ее функции - Метафора и стиль речи

 • Выводы по 1 главе - Метафора и стиль речи

 • Практическое исследование метафоры на примере произведения Чарльза Диккенса "Большие надежды" - Метафора и стиль речи

 • Выводы по 2 главе - Метафора и стиль речи

 • Заключение - Метафора и стиль речи

 • Вступ - Поняття "стиль" в сучасному літературознавстві

 • Поняття стилю - Поняття "стиль" в сучасному літературознавстві

 • Індивідуальний стиль письменника - Поняття "стиль" в сучасному літературознавстві

 • Стиль епохи - Поняття "стиль" в сучасному літературознавстві

 • Висновок - Поняття "стиль" в сучасному літературознавстві

 • Автор и его герой в оценке современников (первые критические отзывы на роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени")

 • Своеобразие перевода поэмы Э. А. По "Ворон" К. Д. Бальмонтом

 • Введение - "Футуристический проект" научно-фантастического романа XIX века (Г. Уэллс, Ж. Верн)

 • Утопия и антиутопия: вопросы истории и поэтики, Утопия как литературный жанр - "Футуристический проект" научно-фантастического романа XIX века (Г. Уэллс, Ж. Верн)

 • Классификации утопий - "Футуристический проект" научно-фантастического романа XIX века (Г. Уэллс, Ж. Верн)

 • Черты утопии в поэтике научно-фантастических романов Ж. Верна и Г. Уэллса, Особенности сюжетно-композиционного построения романов-утопий Ж. Верна и Г. Уэллса - "Футуристический проект" научно-фантастического романа XIX века (Г. Уэллс, Ж. Верн)

 • Хронотоп в научно-фантастических романах Ж. Верна и Г. Уэллса - "Футуристический проект" научно-фантастического романа XIX века (Г. Уэллс, Ж. Верн)

 • Заключение - "Футуристический проект" научно-фантастического романа XIX века (Г. Уэллс, Ж. Верн)

 • Ідея гуманізму в романі "Прапороносці"

 • Розвиток жанру байки у творчості Лафонтена

 • Введение, Биография В. Ирвинга - Творчество Ирвинга Вашингтона

 • Этапы творчества В. Ирвинга - Творчество Ирвинга Вашингтона

 • Американский романтизм на примере произведения "Альгамбра" - Творчество Ирвинга Вашингтона

 • Заключение - Творчество Ирвинга Вашингтона

 • Анализ романа Набокова "Лолита"

 • Творчество Я. П. Полонского в оценке Соловьева

 • Творчество Пруста

 • Биография Кондратия Рылеева

 • Введение - Жанр элегии в литературе и в музыке

 • Происхождение и развитие жанра элегии, терминология - Жанр элегии в литературе и в музыке

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...