Висновки - Роль Петра І для розвитку перекладу в Росії та в Україні у XVIII ст

Петро I зробив величезний вплив на розвиток перекладознавчої діяльності 18 століття, а так само вчинив величезний переворот у розвитку всіх областей перекладу. Це проявилося у відхиленні від православної традиції і переходу до західноєвропейської. Корисними і важливими вважаються переклади, несучі нові знання. У петровську епоху розширився діапазон перекладів світських нехудожніх текстів з різних областей знань, таке явище можна простежити в областях військової справи, юриспруденції, інженерної справи, кораблебудування, фортифікації, архітектурі, математики, географії. Майже половину всіх текстів складають переклади. Петро І сформулював основи нового підходу до перекладу, такі як відсутність вимислу, стилістичних фігур, індивідуальних авторських особливостей, передача тільки головної думки, не загострюючи уваги на преукрашеніе текстів.

Петро І сприяв виданню художніх перекладів в Росії. Шляхом транскрипції і транслітерації з'явилися запозичення з інших мов, особливо з французької.

Особливу трудність для перекладачів представляла передача спеціальних термінів, відсутніх в російській мові. Для вирішення цієї задачі пропонувалися різні шляхи, такі як:

    - Запозичення відсутніх одиниць з європейських мов. - Підбір або створення російських еквівалентів, які б їм відповідали.

Особливо стояло питання і про проблеми поетичного перекладу. Ця галузь представляла найбільшу складність, так як при перекладі досить складно передати всю емоційну складову поезій мови оригіналу.

Велика заслуга в стилістичному впорядкування російської літературної мови того часу полягає у створенні стрункої і продуманої стилістичній системі, і належить видатним письменникам і діячам культури.

У середині XVIII століття над обробкою і нормалізацією російської мови працювали: Д. Кантемир, В. К. Тредіаковський. Величезна заслуга належить в першу чергу великому поету і вченому М. В. Ломоносову.

Ці особливості значно полегшували засвоєння писемності і сприяли широкому поширенню грамотності в російській суспільстві, яке було всіляко зацікавлене у якнайшвидшому поширенні світської освіти серед всіх суспільних верств.

Похожие статьи
Висновки - Роль Петра І для розвитку перекладу в Росії та в Україні у XVIII ст

Предыдущая | Следующая