Вигук - Морфологічні норми текстів документів

Вигук - це незмінна частина мови, що виражає почуття і волевиявлення, не називаючи їх. Вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови.

За значенням вигуки поділяються на:

    1) емоційні, що виражають почуття і переживання: О, Ой, ах, фу, пхе; 2) вигуки волевиявлення, що передають спонукання, заклик і т, д.: Цить, гов, алло, ну, гей, гайда, нумо, вйо, ціп-ціп Та ін.

За способом творення вигуки поділяються на Первинні, що складаються з одного (А! О! У! Е!), Двох (Ах! Ох! Ух! Ех! Ай!), трьох і Більше звуків (Ага! Ну-ну!), Та на Вторинні, або похідні, які утворилися з повноцінних частин мови, що втратили номінативну функцію і стали звичайними виразниками почуттів та волевиявлень (Жах! Дурниця!).

Деякі вигуки утворились від іменників у кличній формі: Людоньки! Господи! Горенько моє!

Окрему групу становлять звуконаслідувальні слова: Гуп, дзень, ха-ха-ха, ш-ш Та ін.

Близькі за значенням до вигуків слова ввічливості (спасибі, до побачення), Лайливі вислови (чорт забери).

В окремих випадках, коли вигуки переходять в іменники, вони виступають у ролі членів речення: Гетьте (зникніть), Думи, ви хмари осінні (Леся Українка).

За походженням є вигуки власне українські (Добридень! На добраніч!) Та запозичені (Алло! Біс! Браво! Шах! Клас! О-кей!).

Вигуки, що складаються з протяжних звуків або повторюваних частин, пишуться Через дефіс: Шур-шур, ж-ж-ж, аго-о-ов, гай-гай, та ін.

Вигуки можуть відокремлюватися від інших слів у реченні комами:

Ой, як же ви мене налякали! (О. Маковей). А також знаком оклику (здебільшого на початку речення), якщо вимовляються з окличною інтонацією: Ай! Як тут гарно! (М. Коцюбинський).

Якщо вигуки О, ой стоять перед звертанням, то після них, перед звертанням, кома не ставиться: О царю лютий, творче зла (Т. Шевченко).

Вигуки, ужиті в значенні іменників, часто пишуться в лапках: Твоє журливе "ку-ку" спливало, як сльози по плакучій березі (М. Коцюбинський).

Похожие статьи
Вигук - Морфологічні норми текстів документів

Предыдущая | Следующая