Образи природи в поезії Е. Дікінсон. Аспект перекладу - Лінгвістичне новаторство поезії Емілі Дікінсон та Уолта Вітмена

Що стосується перекладу опису природи, то тут перекладачеві необхідно бути гранично уважним, щоб передати слова автора таким чином, щоб читачеві стала зрозумілою основна ідея вірші. Адже Емілі Дікінсон особливо добре ставилася до опису природи, яка в її віршах виступає не тільки як опису пейзажів і природних явищ, але й допомагає передати образи, почуття і емоції, що виникають в уяві поетеси. Так як природа є для Дікінсон живим організмом, то у віршах поетеси зустрічається велика кількість уособлень ( the Grass so little has to do - як мало в трави турбот (А. Гаврилов), The Leaves unhooked themselves from Trees - листя обірвалася з гілок (А. Гаврилов), the Leaves conferred - шепочуться листи (А. Гаврилов)), метафор (greedy wave - жадібна хвиля, meadows wide і т. д.). Найбільш точний переклад опису природи є найбільш важливим для розуміння образів поезії Е. Дікінсон. Так як дані опису особливо насичені різними стилістично-виразними засобами, то адекватність та еквівалентність їх перекладу є найбільш важким завданням для перекладача. Багатство, подароване поетесі природою, вона повертала світу з прибутком, вважаючи себе довіреною особою природи, посередником між нею і людьми, тому часто в її віршах ставлення Е. Дікінсон до світу і що відбуваються в ньому події описано з допомогою її ставлення до природи. [10, с. 141].

Варто відзначити, що переклад описів природи з-за великої кількості уособлень і метафор, використовуваних поетесою у віршах, процес трудомісткий. Природно, що кожен перекладач інтерпретує інтернаціоналізовані вірші по-своєму, і використовує різні способи перекладу [9,с. 117].

Також варто відзначити, що особлива труднощі при перекладі віршів загалом аспекті полягає в необхідності пошуку рими мовою переводить мови.

Розглянемо кілька прикладів перекладу віршів про природу Е. Дікінсон. Наприклад, вірш.

Talk not to me of Summer Trees

The foliage of the mind

A Tabernacle is for Birds

Of no corporeal kind

And winds do go that way at noon

To their Ethereal Homes...

Ты мне о лесе не толкуй -

В листве моей души

Находят птицы свой приют

Не хуже, чем в глуши,

И ветры поспешают там

В свои дома... [9,с. 118]

(пер. А. Гаврилова)

Тут чітко простежується розуміння перекладачем основної думки автора і бажання передати цю думку при перекладі найбільш точно, зберігши при цьому авторський стиль. Словосполучення The Summer Trees передано одним словом "ліс", вираз Talk not to me перекладач бачить як просторічна вираз "би не тлумачити", що створює у читача відчуття простоти мови автора оригіналу. А Далі. Гаврилов використовує метафоричність перекладу: The foliage of the mind - "у листі моєї душі", і також, як поетеса, використовує прийом уособлення: "поспішають вітри" [2, с. 117].

Розглянемо переклад іншого вірші.

The Daisy follows soft the Sun -

And when his golden walk is done -

Sits shyly at his feet -

He - waking - finds the flower there -

Wherefore - Marauder - art thou here?

Because, Sir, love is sweet!

Цветок следит за солнцем взглядом,

И к вечеру, заметив рядом

С собой глаза цветка,

Оно ворчит, склонившись низко:

Зачем ко мне садишься близко?

Затем, что жизнь сладка! [9,с. 119]

(пер. И. Кашкин)

У даному перекладі подібні вирази вірші переведені не так образно, як вони звучать в оригіналі, а саме метафору And when his golden walk is done І. Кашкин переводить просто як "до вечора". Даний вибір способу перекладу, ми вважаємо, не випадковий, оскільки перекладачеві необхідно знайти риму на переводящем мовою, а зниження образності використовуваної лексики на переводящем мовою виправдано тим, що, в цілому, вірш за стилем не є піднесеним, вона описує прості явища, тому головне при перекладі тут передати події, про які розповідає поетеса, а через них основну ідею вірші [11, с. 125].

У наступному вірш перекладач робить практично дослівний переклад.

As if some little Arctic flower

Upon the polar hem -

Went wandering down the Latitudes

Until it puzzled came

To continents of summer -

To firmaments of sun -

To strange, bright crowds of flowers -

And birds, of foreign tongue...

Представь, что маленький цветок

Из северных широт

Спустился вниз вдоль долготы

И вот, открывши рот,

Глядит на летний континент,

На солнце без границ,

На пеструю толпу цветов,

На иностранцев-птиц [9,с. 121]

(пер. В. Марковой)

Отже, подібний спосіб перекладу цілком доречний, так як перекладач зумів підібрати найбільш наближені до оригіналу слова, гармонійно і точно передавальні основну ідею вірші без використання способу функціональної заміни у перекладі: Upon the polar hem - "з північних широт", continents of summer - "літній континент", crowds of flowers - "натовп кольорів".

Похожие статьи
Образи природи в поезії Е. Дікінсон. Аспект перекладу - Лінгвістичне новаторство поезії Емілі Дікінсон та Уолта Вітмена

Предыдущая | Следующая