Дієприслівник як форма дієслова - Морфологічні норми текстів документів

Дієприслівник - це особлива незмінювана форма дієслова, яка, як помітно з самого терміна, об'єднує граматичні ознаки дієслова та прислівника: Прийшовши. Дієприслівник називає додаткову дію. Дія, названа дієприслівником, виконується тим же суб'єктом, що й основна дія, названа дієсловом-присудком: Іде, озираючись; сказав, не подумавши.

Як і інші форми дієслова, дієприслівник має граматичне значення недоконаного (що роблячи? - Читаючи) Або доконаного (що зробивши? - Прочитавши) Виду. Спільні ознаки з прислівником: незмінюваність та залежність від дієслова, що виявляється у синтаксичній ролі обставини: Жайворонок, співаючи, ніби висить на невидимій нитці (Ю. Яновський).

Дієприслівники Недоконаного виду утворюються від основи дієслова теперішнього часу (3-ї особи множини) за допомогою суфіксів:

    - від І дієвідміни - учи (-ючи), нес/уть + учи - несучи - від II дієвідміни - ачи (-ячи):, малю/ють + ючи - малюючи.

Дієприслівники Доконаного виду утворюються від основи неозначеної форми дієслова за допомогою суфіксів -ши (коли основа закінчується на приголосний звук) або -вши (коли у кінці основи є голосний звук): Прибігти + ши - прибігши.

У дієприслівниках, утворених від дієслова на - ся (-сь) після твірних суфіксів майже завжди вживається суфікс - сь (суфікс - ся трапляється лише у віршованих текстах): змагаються + учи - змагаючись.

Дієприслівник разом із залежними від нього словами утворює Дієприслівниковий зворот, який у реченні виконує роль поширеної обставини. В усному мовленні дієприкметниковий зворот відокремлюється від решти компонентів речення паузами, а на письмі - комами.

Написання дієприслівників:

    1. У суфіксах, за допомогою яких утворюються дієприслівники, завжди пишеться буква и. 2. Дієприслівники з суфіксами -Учи (-Ючи), -Ачи (-ЯчИ) треба відрізняти від активних дієприкметників теперішнього часу в називному або знахідному відмінках множини, у яких після суфіксів -Уч- (-Юч-), -Ач- (-Яч-) є закінчення -І: Ішли (як?) Співаючи. 3. Не з дієприслівниками пишеться - окремо: Не спитавши броду, не лізь у воду (Народна творчість). Виняток становлять дієприслівники (як і твірні дієслова), що без Не не вживаються: Нехтуючи, недочуваючи.

Похожие статьи
Дієприслівник як форма дієслова - Морфологічні норми текстів документів

Предыдущая | Следующая