Культурология

 • Рослинність парку, Сучасний стан парку - Дендропарки України

 • Націонамльний дендрологімчний парк "Софіївка" - Дендропарки України

 • Структура парку, Південна частина - Дендропарки України

 • Центральна частина - Дендропарки України

 • Східна частина, Західна частина - Дендропарки України

 • Північна частина - Дендропарки України

 • Основні напрями діяльності дендропарку, Сучасний стан парку - Дендропарки України

 • Етнокультурні контакти греків Приазов'я (на прикладі традиційної грецької кухні)

 • Етнодемографічної і етносоціальна характеристика греків Приазов'я

 • Вступ, Історія - Історія замку графа Холоневського

 • Костел, Церква, Список використаної літератури - Історія замку графа Холоневського

 • Геоморфологія палеолітичних пам'яток долини річки Бакшали

 • ІCTОPІЯ - ЦE BОCКPECІHHЯ КУЛЬTУPИ - Етнографічна історія Ворохти

 • КОЛІЙHA ДОБA BОPОXTИ, ПEPШІ CAHATОPІЇ - Етнографічна історія Ворохти

 • ЗACHУBAHHЯ XPИCTИЯHCTBA У BОPОXTІ - Етнографічна історія Ворохти

 • ЗAPОДЖEHHЯ ОCBІTИ - Етнографічна історія Ворохти

 • CПОPT - Етнографічна історія Ворохти

 • ПEPШІ ПPОMИCЛОBІ ОБ'ЄКTИ BОPОXTИ - Етнографічна історія Ворохти

 • ГУЦУЛЬCЬКE BECІЛЛЯ - Етнографічна історія Ворохти

 • Вступ, Куди Трохим, то й воно за ним - Жовтневі народні свята

 • На Предтечі тулилися до печі - Жовтневі народні свята

 • Покровонько, Покровонько, покрий мою головоньку - Жовтневі народні свята

 • Прийшов осінній Лука - з'явились хліб і мука - Жовтневі народні свята

 • Перша згадка про Корець - Історія міста Корець

 • Походження назви міста та назв його околиць і кутків, Історія Кореччини від палеоліту до початку утворення держави у східних слов'ян - Історія міста Корець

 • Період феодальної роздробленості (ХІІ - середина ХІV століття) - Історія міста Корець

 • Литовсько-польський період (середина ХІV століття - 1647 рік) - Історія міста Корець

 • Національно визвольна війна українського народу років і після воєнний період (1648 рік - кінець ХVІІ століття) - Історія міста Корець

 • ХVІІІ століття - 1861 рік - Історія міста Корець

 • -1917 роки - Історія міста Корець

 • -1921 роки - Історія міста Корець

 • -1939 роки - Історія міста Корець

 • -1945 роки - Історія міста Корець

 • Історико-архітектурні пам'ятки Корця та Кореччини - Історія міста Корець

 • Етнічні характеристики історії українців

 • Історія міста Кременця - Історія міста Кременця

 • Деякі визначні місця Кременецького району - Історія міста Кременця

 • Історія етнічності національних культур України

 • Етнографія слов'яно-української стародавності

 • Виникнення, Історичні передумови - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Живопис - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Романтизм в архітектурі, Розвиток за країнами - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Визначальні риси реалізму, Реалізм в літературі - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Реалізм в живописі, Формування реалізму в мистецтві, Формування реалізму в мистецтві Сандро Боттічеллі - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Леонардо да Вінчі - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Рафаель Санті - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Творчість Альбрехта Дюрера - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • Творчість Пітера Брейгеля Старшого - Мистецтво XIX століття. Романтизм, реалізм

 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ XIX в. - Исторические танцы XIX-XX веков

 • БЫТОВОЙ И БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ XX ВЕКА, Танцевальная культура первой половины XX века - Исторические танцы XIX-XX веков

 • Танцевальная культура второй половины XX века - Исторические танцы XIX-XX веков

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА - Исторические танцы XIX-XX веков

 • Вступление - Культурное развитие СССР в 20-30-е годы XX века

 • Идеологические установки коммунистов по отношению к культуре - Культурное развитие СССР в 20-30-е годы XX века

 • Состояние и развитие культуры СССР в 20-30-х годах, Творческие организации и союзы - Культурное развитие СССР в 20-30-е годы XX века

 • Литература и искусство - Культурное развитие СССР в 20-30-е годы XX века

 • Образование и наука - Культурное развитие СССР в 20-30-е годы XX века

 • Заключение - Культурное развитие СССР в 20-30-е годы XX века

 • Введение - Хоры в оперном творчестве Дж. Россини

 • Оперная музыка Россини, "Севильский цирюльник" - Хоры в оперном творчестве Дж. Россини

 • "Вильгельм Телль" - Хоры в оперном творчестве Дж. Россини

 • Духовная музыка, "Маленькая торжественная месса" - Хоры в оперном творчестве Дж. Россини

 • "Stabat Mater" - Хоры в оперном творчестве Дж. Россини

 • Литература - Хоры в оперном творчестве Дж. Россини

 • Введение - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Теоретические основы развития интонационного слуха у младших школьников, Сущность понятий "интонационный слух", "вокально-эстрадное исполнительство" - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Развитие интонационного слуха у младших школьников на занятиях эстрадным вокалом - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Психофизиологическая характеристика детей младшего школьного возраста - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Опыт развития интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве, Диагностика развития интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Комплекс методов и приемов развития интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Заключение - Развитие интонационного слуха у младших школьников в вокально-эстрадном исполнительстве

 • Введение - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Особенности детского певческого голоса - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • О факторе доступности хорового произведения - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Подбор музыкальных произведений - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Музыка для свободной деятельности детей - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Значение развлечений в разностороннем развитии личности ребенка - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Виды и формы развлечений - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Роль музыки и ее место в развлечениях - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Требования к организации и проведению вечеров-развлечений с детьми в разных возрастных группах - Развитие музыкального восприятия дошкольников

 • Введение - "Торжественная месса" Бетховена

 • Христианские символы веры, История христианских символов веры. - "Торжественная месса" Бетховена

 • Форма произведения - "Торжественная месса" Бетховена

 • Тональный план - "Торжественная месса" Бетховена

 • Гармония и фактура - "Торжественная месса" Бетховена

 • Темпо-метро-ритм - "Торжественная месса" Бетховена

 • Динамика - "Торжественная месса" Бетховена

 • Роль оркестра - "Торжественная месса" Бетховена

 • Вокально-хоровой анализ, Диапазон, Голосоведение и звуковедение - "Торжественная месса" Бетховена

 • Дыхание и дикция - "Торжественная месса" Бетховена

 • Исполнительский анализ и дирижерские трудности - "Торжественная месса" Бетховена

 • Историко-стилистический анализ. Музыкальная культура России конца ХIХ - начала ХХ века - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Биография - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Общая характеристика творчества - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Толстой Алексей Константинович (24. 08. 1817 - 28. 09. 1875) - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Музыкально-теоретический анализ - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Вокально-хоровой анализ - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Исполнительский анализ - Аннотация на произведение "Пантелей-целитель" Рахманинова

 • Общие сведения о произведении и его авторах - Анализ музыкального произведения

 • Анализ литературного текста - Анализ музыкального произведения

 • Музыкально-теоретический анализ - Анализ музыкального произведения

 • Вокально-хоровой анализ - Анализ музыкального произведения

 • Исполнительский анализ - Анализ музыкального произведения

 • Заключение, Библиография - Анализ музыкального произведения

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини ХХ століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ - Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини ХХ століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти

 • ВИСНОВКИ - Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини ХХ століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти

 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ ВИКЛАДЕНІ В ПУБЛІКАЦІЯХ - Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини ХХ століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ - Українська популярна музика: витоки та проблематика

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ - Українська популярна музика: витоки та проблематика

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні)

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні)

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ - Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні)

 • Вступ - Трансформація пісенного фольклору лемківських переселенців у Західній Україні (повоєнний період)

 • Основний зміст дослідження - Трансформація пісенного фольклору лемківських переселенців у Західній Україні (повоєнний період)

 • Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях - Трансформація пісенного фольклору лемківських переселенців у Західній Україні (повоєнний період)

 • Загальна характеристика роботи - Феномен піаніста-концертмейстера у вокально-інструментальному ансамблі (на прикладі австро-німецького вокального циклу XIX ст.)

 • Основний зміст дисертації - Феномен піаніста-концертмейстера у вокально-інструментальному ансамблі (на прикладі австро-німецького вокального циклу XIX ст.)

 • Загальна характеристика роботи - Історіографія, як основа наукової інтерпретації сучасної української музичної культури

 • Основний зміст дисертації - Історіографія, як основа наукової інтерпретації сучасної української музичної культури

 • Висновки - Історіографія, як основа наукової інтерпретації сучасної української музичної культури

 • Основні положення дисертації викладені в публікаціях - Історіографія, як основа наукової інтерпретації сучасної української музичної культури

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Постать Ярослава Вощака в контексті розвитку диригентської культури другої половини XX століття

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ - Постать Ярослава Вощака в контексті розвитку диригентської культури другої половини XX століття

 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ - Постать Ярослава Вощака в контексті розвитку диригентської культури другої половини XX століття

 • История и историография средневековой русской музыки, Волна византийского влияния в средневековой русской музыкальной культуре - Характеристика русской средневековой музыки

 • Первый этап становления самобытной средневековой русской музыкальной традиции (X-XV вв.) - Характеристика русской средневековой музыки

 • Анализ древнерусских певческих азбук - Характеристика русской средневековой музыки

 • Второй этап становления средневековой русской музыкальной традиции (XVI-XVII вв.) - Характеристика русской средневековой музыки

 • Закат средневековой русской музыки - Характеристика русской средневековой музыки

 • Феноменология русской средневековой музыки, Типология русской средневековой музыки - Характеристика русской средневековой музыки

 • Теоретические основания русской средневековой музыки - Характеристика русской средневековой музыки

 • Знаменная семиография - Характеристика русской средневековой музыки

 • Религиозно-этические и эстетические основания русской средневековой музыки - Характеристика русской средневековой музыки

 • Заключение - Характеристика русской средневековой музыки

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ - Особливості розвитку західноукраїнської камерно-вокальної музики у першій третині ХХ століття

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ - Особливості розвитку західноукраїнської камерно-вокальної музики у першій третині ХХ століття

 • ВИСНОВКИ - Особливості розвитку західноукраїнської камерно-вокальної музики у першій третині ХХ століття

 • ЛІТЕРАТУРА - Особливості розвитку західноукраїнської камерно-вокальної музики у першій третині ХХ століття

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Мандоліна в історико-художньому процесі

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Мандоліна в історико-художньому процесі

 • Общие сведения о композиторе и обработке - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Музыкально-теоретический анализ - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Ладотональный план., Гармонический анализ. - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Вокально-хоровой анализ, Диапазон хора. - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Особенности интонирования. - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Дикция. - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Исполнительский план. - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Дирижерские трудности. - Анализ хоровой обработки русской народной песни "На горушке, на горе" Олега Павловича Коловского

 • Общие сведения о композиторе - Общий исполнительский анализ произведения Ф. Пуленка "Страшна мне ночь" из кантаты "Лик человеческий"

 • Поль Элюар. Жизнь и творчество - Общий исполнительский анализ произведения Ф. Пуленка "Страшна мне ночь" из кантаты "Лик человеческий"

 • Кантата "Лик человеческий" (1943) - Общий исполнительский анализ произведения Ф. Пуленка "Страшна мне ночь" из кантаты "Лик человеческий"

 • Рождественский Всеволод Александрович, Часть №6. Страшна мне ночь. Разбор хоровой партитуры - Общий исполнительский анализ произведения Ф. Пуленка "Страшна мне ночь" из кантаты "Лик человеческий"

 • Заключение, Библиографический список - Общий исполнительский анализ произведения Ф. Пуленка "Страшна мне ночь" из кантаты "Лик человеческий"

 • Введение - Альфред Гарриевич Шнитке

 • Биография А. Г. Шнитке, Семья. Музыкальное образование, Награды и премии - Альфред Гарриевич Шнитке

 • Творчество А. Г. Шнитке, Стиль и жанры А. Г. Шнитке - Альфред Гарриевич Шнитке

 • Хоровое творчество А. Г. Шнитке - Альфред Гарриевич Шнитке

 • Заключение - Альфред Гарриевич Шнитке

 • Загальні відомості про авторів хорового твору, Короткі відомості про життя композитора та автора літературного тексту, Жанр, зміст і характер даного твору - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Музично-теоретичний аналіз, Музична форма, Тональний план - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Метроритм - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Темп. Темпові зміни, Штрихи - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Динаміка, Фактура викладення хорової партитури - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Гармонічна мова - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Аналіз акомпанементу - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Хорознавчий аналіз, Аналіз мелодичного строю - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Аналіз гармонійного строю, Ансамбль. Залежність ансамблю від фактури викладення хорової партитури, теситури, місцезнаходження та мелодичного положення акорду, метро ритму, темпу, штрихів, нюансировки - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Музичне фразування, Особливості зміни дихання (загальнохорове, по партіям, ланцюгове) - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Диригентські труднощі: тональність, метроритм, темп, штрихи, нюанси, теситура, фактура, гармонічна мова - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Виконавський план - Хоровий твір "Серебряный дождь". Музика Олега Хромушина. Слова Едуарда Межелайтеса

 • Биография - Белорусский композитор Глебов Евгений Александрович

 • Память - Белорусский композитор Глебов Евгений Александрович

 • Основные сочинения, Оперы, Баллады - Белорусский композитор Глебов Евгений Александрович

 • Введение - Певческое дыхание

 • Основная часть - Певческое дыхание

 • Исторические данные о дыхании при пении - Певческое дыхание

 • Научные данные по дыханию в пении - Певческое дыхание

 • Заключение - Певческое дыхание

 • Расцвет русского музыкального творчества во второй половине XIX века

 • Введение - Музыкальный инструмент скрипка

 • История происхождения - Музыкальный инструмент скрипка

 • Процесс создания - Музыкальный инструмент скрипка

 • Моделирование скрипичной головки - Музыкальный инструмент скрипка

 • Моделирование скрипичного патрона - Музыкальный инструмент скрипка

 • Моделирование эфов, Моделирование сводов деки и дна - Музыкальный инструмент скрипка

 • Строение скрипки - Музыкальный инструмент скрипка

 • Гриф - Музыкальный инструмент скрипка

 • Струны, Аксессуары и принадлежности - Музыкальный инструмент скрипка

 • Постановка рук - Музыкальный инструмент скрипка

 • Позиция левой руки, Первая позиция - Музыкальный инструмент скрипка

 • Творцы, Дмитрий Шостакович - Музыкальный инструмент скрипка

 • Ойстрах Игорь Давидович - Музыкальный инструмент скрипка

 • Безродный Игорь Семенович - Музыкальный инструмент скрипка

 • Исполнители, Никола Амати, Антонио Страдивари - Музыкальный инструмент скрипка

 • Андреа Гварнери - Музыкальный инструмент скрипка

 • Иван Андреевич Батов(1767 - 1841) - Музыкальный инструмент скрипка

 • "Tenebre" - последнее симфоническое произведение Златы Ткач: к проблеме авторского обозначения жанрового и образного замысла

 • Национальные школы пения - Национальные школы пения. Русская школа

 • Русская школа пения - Национальные школы пения. Русская школа

 • ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...