Культурология

 • Культура Західної України в XIX ст - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Розвиток культури на початку XX ст. (1900 - 1917 рр.) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культурні перетворення доби Української революції (1917 - 1920 рр.) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Наступ сталінізму на українську культуру в 1930-х рр - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культурне будівництво в 1920-х - на початку 1930-х рр - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культура Західної України в першій половині XX ст, Культура України в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культурне життя України в 1950-х - середині 1960-х рр - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культурне і духовне життя доби "застою" (середина 1960-х - середина 1980-х рр.) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культура Незалежної України - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культура України у другій половині XVII-XVІІI ст - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Творчість та культурне значення Т. Г. Шевченка(1814-1861) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Творчість та культурне значення І. Я. Франко(1856, с. Нагуєвичі, 1916,) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Творчість та культурне значення Г. С. Сковороди(1722-1794) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культура Правобережної України в другій половині XVII - XVIII ст - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Український живопис XIX ст - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Українська література 1920 - 30-х рр. - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Українська література 1960 - 80-х рр. - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Культурне та духовне життя українців в еміграції, Методологічні засади вивчення української культури - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Література литовсько-польської доби (XIV - середина XVII ст.) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Мистецтво литовсько-польської доби (XIV - середина XVII ст.) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Козацькі літописи (С. Величка, Г. Грабянки, Самовидця) - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Модерн в українській архітектурі XIX ст. - Основні етапи розвитку та здобутки української культури

 • Бібліотечна справа в українському селі (20-і рр. XX ст.)

 • Українознавче наповнення змісту роботи закладів культури в сільському середовищі

 • Дошлюбне спілкування та передвесільна обрядовість українців у Степовому Побужжі в першій половині ХХ ст

 • Салтівська культура

 • Етнографічні особливості українського народу

 • Музей "Судацька фортеця" у складі національного заповідника "Софія Київська"

 • "Традиційне" та "нове" в зображенні мусульманського світу як "чужого" у французькому документальному теледискурсі (на матеріалі фільму "Duel au pakistan" із серії "Assassinats politiques")

 • Ритмічна складова композиції кінокадру в теорії Л. Скрипника

 • Філософський та соціокультурний аналіз проблем розвитку НТР в проектній діяльності дизайнерів одягу ХХ-ХХІ століття

 • Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва

 • Феноменологія художнього образу

 • Фестивалі української культури в Польщі як елемент мистецької українсько-польської співпраці початку ХХІ ст

 • Яшка-буксир, Мішка Япончик, Попандопуло: трикстери "одеського міфу" у виставах театру музичної комедії ім. М. Водяного

 • Просвітницька діяльність поляків у Київській губернії на початку ХХ ст

 • Колочинська культура - Колочинська культура

 • Господарство та соціальний устрій - Колочинська культура

 • Східні слов'яни (літописні племена) у VIII-X ст. - Колочинська культура

 • Райковецька культура - Колочинська культура

 • Приз отримує продюсер

 • Формування геоцінностей у процесі викладання української мови як іноземної

 • Культура країн Європи та Америки в 1920-1930-х роках

 • Феномен найдавніших могил - Феномен найдавніших могил

 • Ямна культурно-історична спільнота - Феномен найдавніших могил

 • Чорноліська культура

 • Книжкові виставки-ярмарки у контексті міжнародного культурного обміну

 • Світоглядний аспект культури життєтворчості особистості

 • Шлях до високої комедії: "Тартюф, або Облудник", "Мізантроп", "Дон Жуан", "Скупий"

 • Вступ - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Теоретичні основи вивчення діяльності закладів культури, Галузі культури та роль державної політики в сфері культури та мистецтва - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Система показників розвитку культури та мистецтва - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Статистико-економічний аналіз діяльності закладів культури, Аналіз динаміки чисельності закладів культури та їх відвідування населенням - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Аналіз забезпеченості населенням закладами культури та їх відвідуваності - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Основні шляхи збільшення кількості закладів культури в Украіїні - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Висновки - Перспективи розвитку українських закладів культури

 • Містерії друїдів Британії та Галлії

 • Культура та вірування первісних людей

 • Наю, культура Стародавнього Єгипту

 • Містерії Асар-Хапі - Містерії Асар-Хапі

 • Містерії Одіна. містерія асар-хапі одін - Містерії Асар-Хапі

 • Методологічні засади культурології

 • Культурні здобутки Стародавнього Єгипту - Культура арабських країн

 • Культура Стародавньої Персії - Культура арабських країн

 • Музична культура арабів - Культура арабських країн

 • Особливості культурного розвитку держав мусульманського світу. Формування мусульманської культури - Культура арабських країн

 • Іслам як фундамент арабо-мусульманської культури - Культура арабських країн

 • Шлюбні відносини в мусульманських країнах - Культура арабських країн

 • До істини - шляхом краси - основи японської етики - Японська культура

 • Синтоїзм, буддизм та конфуціанство - Японська культура

 • Самурайська культура - Японська культура

 • Японський сад - Японська культура

 • Японський театр від давнини до сучасності - Японська культура

 • Мистецтво чайної церемонії. Японська кухня - Японська культура

 • Кінематограф Японії - Японська культура

 • Постава п'єси "Тарас Шевченко" Юрія Костюка у режисурі Володимира Скляренка на сцені Львівського театру юного глядача ім. М. Горького 1945 р

 • Італійський неореалізм і українське авторське кіно. Точки перетину - Італійський неореалізм і українське авторське кіно. Точки перетину

 • Аналізуючи фільм "Тіні забутих предків", - Італійський неореалізм і українське авторське кіно. Точки перетину

 • Історія будівництва та організації бібліотеки митрополита Флавіана

 • П'єси Марка Кропивницького на сучасній українській сцені

 • Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства

 • Міфологічні мотиви і архетипи світової культури у фільмах Георгія Стабового, Георгія Тасіна та Олександра Довженка

 • Культура та цивілізація - Типологія культури

 • Iсторична типологія культури - Типологія культури

 • Основні культурні форми - Типологія культури

 • Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стиді: загальна характеристика - Типологія культури

 • Регіональна морфологія світової культури - Типологія культури

 • Поняття "регіональний тип культури" - Типологія культури

 • Поняття культурної ідентифікації - Типологія культури

 • Ідея рівноправності культур у сучасному світі - Типологія культури

 • Осмислення язичницького міфу в танцювальному мистецтві: на прикладі балету

 • Вступ - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Голландське мистецтво XVII століття, Загальна характеристика - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Живопис. Особливості жанрів - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Живопис: творчість Халса, Вермера, Рембрандта - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Мистецтво Фландрії XVII століття, Загальна характеристика - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Архітектура - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Скульптура - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Живопис: творчість Рубенса, Ван Дейка, Снайдерса, Йорданса - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Висновок - Фламандське і голландське мистецтво XVII століття

 • Любов Ліницька у ролі Гандзі з однойменної п'єси І. К. Тобілевича

 • Коеволюційність сакрального мистецтва

 • Кіносценарій як засіб вербальної візуалізації літературного твору

 • Бароко

 • Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919-1939 рр

 • Йосип Стадник: маловідомі сторінки творчої біографії (1941-1942 рр.)

 • Гастролі театру Вс. Мейєрхольда 1927 року в Харкові у контексті культурно-мистецького життя міста столичного періоду

 • Сім'я, побут, мораль у середньовічному англійському суспільстві - Культура середньовічної Англії

 • Система освіти. Перші університети - Культура середньовічної Англії

 • Філософська та суспільна думка. Поширення єретичних вчень - Культура середньовічної Англії

 • Архітектура та мистецтво. Романський та готичний стилі в архітектурі - Культура середньовічної Англії

 • Література. Рицарський роман. Початки англомовної літератури - Культура середньовічної Англії

 • Елементи варіативності сюжетів в українському кінематографі

 • Вступ - Живопис в Україні (ХVII-XVIII ст.)

 • Живопис як різновид образотворчого мистецтва. Основні жанри - Живопис в Україні (ХVII-XVIII ст.)

 • Портретний живопис - Живопис в Україні (ХVII-XVIII ст.)

 • Видатні живописці: В. Боровиковський, Д. Левицький, Антон Лосенко та ін - Живопис в Україні (ХVII-XVIII ст.)

 • Висновок - Живопис в Україні (ХVII-XVIII ст.)

 • Використана література - Живопис в Україні (ХVII-XVIII ст.)

 • Вступ - Етнопсихологія українського народу

 • Особливості українського менталітету. Основні риси - Етнопсихологія українського народу

 • Менталітет українців та основні детермінанти його становлення. Архетипи - Етнопсихологія українського народу

 • Українська ментальність: основні риси у порівнянні з іншими народами - Етнопсихологія українського народу

 • Висновки - Етнопсихологія українського народу

 • Етнополітичні процеси в часи Київської Русі

 • Валентин Сергійович Циков

 • Дерево у весняній обрядовості українців

 • Етнополітичнии менеджмент та його роль в упередженні конфліктів

 • История города Петропавловска

 • Вплив політики "еллінізації" в УРСР на національну ідентичність греків Українського Північного Приазов'я

 • Демографічна характеристика населення грецьких селищ Сартана та Старий Крим за матеріалами метричних книг державного архіву Донецької області

 • Етнічна структура Донецької області та особливості самоідентифікації основних етнічних груп регіону

 • Дослідження парубоцьких та дівочих громад як соціального інституту контексті української історіографії (друга половина XIX - перша третина XX ст.)

 • Буковина

 • Деякі етнокультурні особливості використання деревних порід

 • Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу

 • Історія міста Сарни

 • Дубенський замок

 • Алтайський край - Архітектурні пам'ятки Сибіру

 • Республіка Бурятія, Красноярський край - Архітектурні пам'ятки Сибіру

 • Іркутська область - Архітектурні пам'ятки Сибіру

 • Кемеровська область, Новосибірська область - Архітектурні пам'ятки Сибіру

 • Омська і Томська області - Архітектурні пам'ятки Сибіру

 • Читинська область - Архітектурні пам'ятки Сибіру

 • Етнічна та політична нація - Етнічна та політична нація

 • Нація та націоналізм - Етнічна та політична нація

 • Політична нація в Україні - Етнічна та політична нація

 • Iсторія Вінниччини - Історія Вінниччини

 • Iсторія Жмеринки - Історія Вінниччини

 • Івана Купала - Івана Купала

 • Гадання на Івана Купала - Івана Купала

 • Житомирщина

 • Вступ - Етнічний склад населення України

 • Поняття про національний склад населення України, його особливості - Етнічний склад населення України

 • Територіальні особливості розміщення національного складу населення України - Етнічний склад населення України

 • Особливості національних відносин в Україні - Етнічний склад населення України

 • Висновки - Етнічний склад населення України

 • Історія Бердичева

 • Етнографічне районування України

 • ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ - Звичаї та обряди

 • Календарно-побутова обрядовість: етапи формування - Звичаї та обряди

 • Обрядовість зимового циклу - Звичаї та обряди

 • "Архітектурні будови Чернігова" - Архітектурні будови Чернігова

 • Спасо-Преображенський собор - Архітектурні будови Чернігова

 • Борисоглібський собор, Соборна площа - Архітектурні будови Чернігова

 • Колегіум - Архітектурні будови Чернігова

 • Церква Іллі Пророка - Архітектурні будови Чернігова

 • Троїцький монастир - Архітектурні будови Чернігова

 • Воскресенська церква, П'ятницька церква - Архітектурні будови Чернігова

 • День святого Андрія Первозданного

 • Історія розвитку народної архітектури Поділля

 • Запорізьке козацтво - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Кошовий отаман - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Козацька наречена - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Суднобудування запорізьких козаків - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Суди і покарання запорізьких козаків - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Адміністративні і судові влади в запорізькому низовому війську - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Висновок - Життя, побут та звичаї запорозьких козаків

 • Дрогобич в останні 50 років австрійського панування - Дрогобич - королівське місто

 • Державно-правовий розвиток - Дрогобич - королівське місто

 • Демографічний розвиток - Дрогобич - королівське місто

 • Культура і економіка - Дрогобич - королівське місто

 • Політичне становище - Дрогобич - королівське місто

 • Заключне зауваження - Дрогобич - королівське місто

 • Важливі дати з історії Дрогобича - Дрогобич - королівське місто

 • Етнополiтичний погляд на кримську автономію

 • Вступ, Історія м. Дубровиця - Історія м. Дубровиця

 • КНЯЗІ ГОЛЬШАНСЬКІ - ЕПОХА В ІСТОРІЇ ДУБРОВИЦІ - Історія м. Дубровиця

 • ДУБРОВИЦЯ В РОКИ ПРАВЛІННЯ ГРАФІВ ПЛЯТЕРІВ - Історія м. Дубровиця

 • ТАКЕ НЕСПОКІЙНЕ XX ст. - Історія м. Дубровиця

 • ДУБРОВИЦЯ У ГОРНИЛІ ВІЙНИ 1941-1945 рр. - Історія м. Дубровиця

 • Географічне положення. Природно-заповідний фонд - Історія м. Дубровиця

 • Сучасне становище Дубровиці - Історія м. Дубровиця

 • Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 • З історії сходознавчих досліджень у Кримській АРСР

 • Вступ - Дендропарки України

 • Державний дендрологічний парк "Тростянець", Історія парку, Проблеми парку - Дендропарки України

 • Олександрія, Історія cтворення парку - Дендропарки України

 • Структура парку, Східна частина - Дендропарки України

 • Північна частина, Південна частина - Дендропарки України

 • ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...