ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА - Вестернізація Туреччини після кемалістської революції

    1. Аллахвердов Сергій Юрійович. Державно - національне будівництво Туреччини: Зовнішня та внутрішня політика. 1919- 1923 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський держ. ун-т -- Дніпропетровськ, 1996. -- 19с. 2. Всеукраїнська наукова конференція "Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків і співробітництво на сучасному етапі": тези доповідей / НАН України ; Національна бібліотека України ім. В. І.Вернадського ; Тюркологічний центр Інституту історії України НАН України ; Турецький центр інформації та досліджень Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Посольство Республіки Туреччина в Україні ; Турецьке управління співробітництва та розвитку при Кабінеті Міністрів Республіки Туреччина. -- [К.], [2007]. -- 27с. 3. Міщенко Олександр Павлович. Політико-правова система Туреччини в період 1918-1945 років: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. -- К., 2002. -- 23с. 4. Пророченко Н. О. Туреччина: Історія, культура, географія:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. -- К. : Світ знань, 2005. -- 230с.

Похожие статьи
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА - Вестернізація Туреччини після кемалістської революції

Предыдущая | Следующая