Наслідки Берестейської унії - Внутрішні та зовнішні передумови Берестейської унії, її зміст та наслідки для України

Православний люд відкинув унію; уніатський -- проголосив унію, визнав владу римського папи, прийняв основні догмати католицької церкви, зберігши, проте, православні обряди та відправу церковнослов'янською мовою.

Уніатським єпископам обіцяли сенаторські звання (ця обіцянка залишилася невиконаною), уніатське духовенство, як і католицьке, звільнялося від податків, уніатська шляхта одержала право обіймати державні посади нарівні з католицькою шляхтою, а уніати-міщани зрівнювалися у правах з католицьким міщанством.

Польсько-шляхетський уряд вважав унію обов'язковою для всіх православних на території Речі Посполитої, з тим, що православна релігія опинилася поза законом. Оскільки унія іноді насаджувалася силою, українські та білоруські селяни, міщани, козаки стійко боролися проти нав'язування католицтва.

Це була боротьба проти феодально-кріпосницького та національно-релігійного гніту, проти панування шляхетсько-католицької Польщі, мала національно-визвольний характер -- і водночас була боротьбою українського і білоруського народів за збереження й зміцнення зв'язків між ними.

Вирішальну роль у ній відіграли селянсько-козацькі повстання кінця 16 століття -- 20-30-х років 17 століття, спрямовані проти соціального гніту польських та українських феодалів та іноземного панування.

Проти унії протестувала також значна частина православної шляхти, деякі магнати (князь К. Острозький), більшість духовенства, зокрема:

Києво-Печерський архімандрит Никифор Тур, його наступник Єлисей Плетенецький та інші. Було видано ряд полемічних антиуніатських творів.

Особливе місце серед них займали твори славетного українського письменника І. Вишенського.

Внаслідок опору українського і білоруського народів польсько-шляхетський уряд на початку 1630-х років змушений був видати "Статті для заспокоєння руського народу", які узаконювали легальне існування православної церкви. Проте ці "Статті" не припинили наступу католицизму та унії.

Народна визвольна війна 1648--1654 років привела до цілковитої ліквідації унії на Лівобережжі.

Похожие статьи
Наслідки Берестейської унії - Внутрішні та зовнішні передумови Берестейської унії, її зміст та наслідки для України

Предыдущая | Следующая