Вступ - Спроба побудови класифікаційної моделі системи аукціонів та її часткове дослідження

Актуальність теми. Стратегічний курс Міністерства доходів і зборів України спрямовується на створення сприятливого бізнес-клімату, забезпечення свободи підприємництва, прискорення процесу дерегуляції, сталого розвитку економіки України щляхом поширення аукціонів.

Необхідність розвитку теоретичних засад і прикладних аспектів здійснення аукціонної справи зумовлюється: наявністю певних проблемних та дискусійних питань, пов'язаних з великими перспективами цього напрямку.

Постановка проблеми. Динамізм сучасного економічного простору вимагає від учасників економічних відносин своєчасного реагування на економічні коливання. Особливо це стосується зовнішньоекономічної діяльності, тісно пов'язаної з інтеграційними і глобалізаційними процесами та економічними особливостями країн-друзів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню класифікації ризиків присвячено чимало вітчизняних та зарубіжних досліджень. У свою чергу, існують наукові роботи в різних сферах, об'єктом дослідження яких є ризики, притаманні системі забезпечення функціонування організації: правові, кадрові, інформаційні, репутаційні тощо. Ризики, притаманні аукціонній діяльності, досліджували вітчизняні теоретики та практики. Проте аукцонні ризики та ризики, як складноорганізована система ризиків до цього часу залишаються поза увагою дослідників.

Метою дослідження є спроба побудови класифікаційної моделі системи аукціонів та її часткове дослідження

Основні результати дослідження. Аукціон -- особлива форма продажу товарів, при якій продавець для отримання найвищої ціни за товар використовує пряму конкуренцію багатьох покупців під час публічного торгу в заздалегідь установлений час і визначеному місці Розрізняють примусові і добровільні аукціони. Примусові аукціони проводять судові органи або органи влади, щоб стягти борги, а також митниці, залізниці, банки і ломбарди під час продажу конфіскованих і не оплачених товарів, а також закладеного і не викупленого майна. Добровільні аукціони організовують для найвигіднішого продажу товарів (антикваріат, дорогі ювелірні вироби, вироби з особливо цінних сортів хутра, картини відомих художників, високохудожні авторські роботи національних народних промислів та Будинків моделей).

Основними учасниками аукціону с: власник товару (продавець), організатор аукціону, покупці

Організатором торгів виступають продавець або підприємства (фірми), які спеціалізуються на цьому виді діяльності, а також фірми, в статутах яких передбачено право на їх проведення (біржі, діючі виставки, торговельні підприємства і організації), але не є їх основним видом діяльності), що діють на підставі договору з продавцем.

У разі проведення торгів спеціалізованою організацією витрати, пов'язані з проведенням торгів, включаючи залучення незалежних оцінювачів, фахівців із проведення рекламної кампанії, експертів і т. д., здійснюються відповідно до умов, визначених договором продавця з організатором.

Похожие статьи
Вступ - Спроба побудови класифікаційної моделі системи аукціонів та її часткове дослідження

Предыдущая | Следующая