Види бюджетів, їх характеристика - Бюджетна система України

Сукупність всіх бюджетів країни утворює її бюджетну систему. В Україні бюджетна система складається з:

  1) Державного бюджету України; 2) республіканського бюджету Автономної Республіки Крим; 3) місцевих бюджетів.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні і сільські бюджети.

Для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України складається зведений бюджет України, який включає всі бюджети, що входять до складу бюджетної системи.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує:

  -- республіканський бюджет; -- бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

Бюджет області об'єднує:

  -- обласний бюджет; -- бюджети районів і міст обласного підпорядкування. Бюджет району об'єднує: -- районний бюджет; -- бюджети міст районного підпорядкування; -- селищні і сільські бюджети.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує:

  -- міський бюджет; -- бюджети районів, що входять до складу міста. Бюджетні системи в кожній країні мають свої особливості: склад, структуру, взаємозв'язок між бюджетами. Все це охоплюється поняттям "бюджетний устрій". На бюджетний устрій визначальний вплив має державний устрій та адміністративно-територіальний поділ країни. Отже, бюджетний устрій -- це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи[2, c. 3-5].

Принципи побудови бюджетного устрою України:

  -- принцип єдності забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдиним рахунком доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи, єдністю форм бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу тощо; -- принцип повноти полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів і видатків; -- принцип достовірності -- це формування бюджетів на основі реальних показників, науково обгрунтованих нормативів; -- принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання; -- принцип наочності -- це відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показниками в Україні та за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності, результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку; -- принцип самостійності забезпечується наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства.

Між бюджетами різних рівнів існує певне розмежування як по доходах, так і по видатках. Це пов'язано з різною масштабністю і характером завдань, які вирішуються на державному, регіональному, місцевому рівнях. Крім того, враховується розмежування функцій між центральними і місцевими органами державної влади і управління, підпорядкованість підприємств, організацій і установ, що фінансуються з бюджету.

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Поточні видатки -- це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. Видатки розвитку -- це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, таких як фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Виділення коштів з бюджетів здійснюється на певних, визначених у чинному законодавстві засадах, з пред'явленням певних вимог до користувачів, які на практиці отримали назву принципів бюджетного фінансування, найважливішими з яких є:

  -- надання коштів з врахуванням обсягів і строків поступлень інших доходів; -- проведення бюджетного фінансування лише при виконанні установою своїх виробничих показників; -- по мірі використання раніше виділених коштів; -- при цільовому використанні коштів; -- дотриманні режиму економії; -- здійсненні контролю за економним і цільовим використанням коштів; - фінансування з бюджету проводиться лише в межах наявних фінансових ресурсів.

Необхідною умовою фінансово-бюджетної політики є збалансованість бюджетів, що входять до складу бюджетної системи. Ця проблема набуває особливого значення в сучасних умовах розвитку України[4, c. 41-44].

Похожие статьи
Види бюджетів, їх характеристика - Бюджетна система України

Предыдущая | Следующая