Аналіз основних показників грошово-кредитного ринку - Вплив грошової системи на економіку України

Надійна грошова система держави є запорукою високого рівня розвитку і стабільності грошово-кредитного сектора національної економіки та міцною базою її зростання. При цьому адекватна вимогам ринку монетарна політика Національного банку України в умовах зростаючої монетизації повинна створити передумови для забезпечення ефективної банківської діяльності з метою стимулювання росту вітчизняної економіки.

Без всебічного аналізу елементів грошово-кредитної політики отримання узагальнюючого висновку про її ефективність неможливе.

Впливовим чинником збільшення грошової маси є зростання депозитів (табл. 2.2).

Як видно табл. 2.2, у 2007 р. відбувся суттєвий приріст депозитів проти 2003 р.: із 61.7 млрд. грн. на 31 грудня 2003 р. до 280.1 млрд. грн. на кінець 2007 р.

Найвищий темп прирості спостерігався у 2005 р. - на 59.9% до 132.9 млрд. грн. При цьому депозити в національній валюті збільшувалися більшими темпами (на 65.2% до 87.3 млрд. грн.) порівняно із вкладами в іноземній валюті (на 50.6% до 45.6 млрд. грн.), що сприяло зменшенню рівня доларизації грошової маси упродовж 2005 року.

В умовах зростання доходів населення вкладення фізичних осіб у 2005 р. збільшувалися більш прискореними темпами (на 75.9% до 73.3 млрд. грн.) порівняно із депозитами юридичних осіб (на 43.8% до 59.7 млрд. грн.).

Поліпшення ситуації в реальному секторі у 2006 р. сприяло збереженню позитивних тенденцій на депозитному та кредитному сегментах грошово-кредитного ринку.

Зокрема, на депозитному сегменті в 2006 р. спостерігалося:

- продовження позитивних змін у структурі грошової маси, зокрема, питома вага готівки в структурі грошової маси знизилася з 31% до 28.7%. Загалом обсяг готівки поза банками збільшився на 24.5% - до 75 млрд. грн.;

Таблиця 2.2 Динаміка депозитів України за 2003-2007 рр.(станом на 31 грудня)

Показники

2003р

2004р

2005.

2006.

2007р

Відхилення, у %

2004р від 2003р

2005р від 2004р

2006р. від 2005р

2007р. від 2006р

2007р. від 2003 р.

1. Депозити всього, млрд. грн., в т. ч.

61,7

83,1

132,9

184,4

280,1

34,7

59,9

38,7

51,9

353,7

1.1. У національній валюті: - в сумі, млрд. грн.

42,0

52,8

87,3

114,3

190,2

25,8

65,3

30,9

66,5

353,0

-у % до сукупної величини депозитів

68,0

63,5

65,7

62,0

67,9

-6,6

3,4

-5,7

9,6

-0,2

1.2. В іноземній валюті - в сумі, млрд. грн.

19,7

30,3

45,6

70,2

89,9

53,6

50,5

53,8

28,1

355,3

-у % до сукупної величини депозитів

32,0

36,5

34,3

38,0

32,1

14,0

-5,9

10,8

-15,7

0,3

2. Депозити юридичних осіб всього, в т. ч.

29,3

41,5

59,7

77,5

115,7

41,6

43,8

30,0

49,2

294,7

2.1. У національній валюті: - в сумі, млрд. грн.

23,1

30,7

45,1

56,3

90,5

32,9

46,9

24,8

60,9

292,2

-у % до величини депозитів юридичних осіб

78,8

73,9

75,5

72,6

78,3

-6,1

2,2

-3,9

7,9

-0,6

2.2. В іноземній валюті: - в сумі, млрд. грн.

6,2

10,8

14,6

21,3

25,1

73,8

35,0

45,8

18,1

303,9

-у % до величини депозитів юридичних осіб

21,2

26,1

24,5

27,4

21,7

22,8

-6,1

12,2

-20,8

2,3

3. Депозити фізичних осіб всього, в т. ч.

32,4

41,7

73,3

106,9

164,4

28,5

75,9

45,9

53,9

407,1

3.1. У національній валюті: - в сумі, млрд. грн.

18,91

22,15

42,24

58,00

99,70

17,2

90,7

37,3

71,9

427,3

-у % до величини депозитів юридичних осіб

58,3

53,2

57,7

54,3

60,6

-8,8

8,4

-5,9

11,7

4,0

3.2. В іноземній валюті - в сумі, млрд. грн.

13,5

19,5

31,0

48,9

64,7

44,2

59,1

57,5

32,5

378,9

-у % до величини депозитів юридичних осіб

41,7

46,8

42,3

45,7

39,4

12,3

-9,5

93,0

-13,9

-5,6

    - прискорення темпів зростання депозитів - впродовж року загальний обсяг депозитів збільшився на 38.8% - до 184.4 млрд. грн. За номінальними обсягами приріст депозитів у 2006 р. навіть перевищив аналогічний показник 2005 р., коли відбувалися процеси відновлення ресурсної бази банків після подій кінця 2004 р.; - більш прискорене зростання коштів фізичних осіб (на 45.8% - до 106.9 млрд. грн.), які традиційно є стабільнішою частиною ресурсної бази банків, порівняно з коштами юридичних осіб (на 30.1% - до 77.6 млрд. грн.);

Водночас у валютній структурі депозитів домінували вкладення в іноземній валюті, обсяг яких з початку року збільшився на 53.8% - до 70.2 млрд. грн., у той час як депозити в національній валюті збільшилися на 30.9% до 114.3 млрд. грн. Обсяг вкладів населення у 2007 р., які традиційно є більш стабільною частиною ресурсної бази банків, збільшився на 53.9% - до 164.5 млрд. грн. (у 2006 р. - на 45.8%). Одночасно обсяг депозитів юридичних осіб за 2007 р. збільшився на 49.2% - до 115.7 млрд. грн. Динамічне нарощування ресурсної бази банків сприяло відповідному розширенню обсягів кредитування (табл. 2.3). Як видно з табл.. 2.3, загальний обсяг кредитних вкладень банків протягом 2003-2007 рр. збільшився майже в 6 разів до 426.9 млрд. грн. Притому, якщо темпи приросту у 2004 р. склали 30.6 %, то у 2007 р. - 74%, тобто відбувається пришвидшення темпів їх зростання.

Загальний обсяг кредитних вкладень банків у 2005 році збільшився на 61.9% до 143.4 млрд. грн. При цьому кредити населенню збільшувалися більш прискореними темпами (у 2.3 рази до 33.5 млрд. грн.) порівняно із кредитами юридичним особам (на 49% до 109.9 млрд. грн.), що було реакцією банків на підвищення платоспроможності населення (за рахунок підвищення їх зарплат та пенсій). На відміну від депозитів кредитні вкладення банків у 2006 р. збільшуються вищими темпами, ніж у попередньому році. За 2006 р. обсяг кредитних вкладень (без урахування доходів) збільшився на 71.3% - до 242.8 млрд. грн.

Таблиця 2.3 Динаміка кредитів в Україні за 2003-2007 рр.(станом на 31 грудня)

Показники

2003р

2004р

2005р

2006р

2007р

Відхилення, у %

2004р від 2003р.

2005р від 2004р.

2006р. від 2005р.

2007р. від 2006р.

2007р. від 2003 р.

1. Кредити всього, млрд. грн.: в т. ч.

67,8

88,6

143,4

245,3

426,9

30,6

61,9

71,0

74,0

529,4

1.1. У національній валюті

39,6

51,2

81,3

123,9

213,9

29,4

58,8

52,4

72,6

440,6

1.2. В іноземній валюті

28,3

37,4

62,1

121,4

213,1

32,2

66,3

95,4

75,4

653,6

2. Кредити юридичним особам всього, млрд. грн.: в т. ч.

58,8

73,8

109,9

166,8

271,6

25,4

49,0

51,7

62,8

361,5

2.1. У національній валюті

35,6

44,6

67,6

95,5

159,0

25,3

51,6

41,4

66,4

347,0

2.2. В іноземній валюті

23,3

29,2

42,4

71,3

112,6

25,5

45,0

68,2

58,1

383,6

3. Кредити фізичним особам всього, млрд. грн.: в т. ч.

9,0

14,8

33,5

78,5

155,3

64,5

126,6

134,4

97,9

1628,7

3.1. У національній валюті

4,0

6,6

13,7

28,3

54,9

65,7

107,0

106,3

93,8

1271,3

3.2. В іноземній валюті

5,0

8,1

19,8

50,2

100,4

63,5

142,6

153,9

100,1

1915,9

Кредити, надані в іноземній валюті, збільшувалися більш прискореними темпами (на 95.8%), ніж кредити, надані в національній валюті (на 52.5%), що пояснюється:

    - змінами тенденцій у платіжному балансі (активізація імпортерів, які формують великий попит на кредити в іноземній валюті); - структурними зрушеннями в ресурсній базі банків, зокрема, прискореним зростанням депозитів в іноземній валюті на внутрішньому ринку та активним залученням банками коштів на міжнародних фінансових ринках; - більш привабливими відсотковими ставками за кредитами в іноземній валюті порівняно з позиками в гривнях в умовах стабільного обмінного курсу гривні.

Високі темпи кредитування в 2006 р. пояснюються насамперед активізацією кредитування фізичних осіб, обсяг кредитів яким збільшився в 2.3 рази - до 77.6 млрд. грн. Обсяги кредитів, наданих юридичним особам, зросли на 52.1% - до 165.2 млрд. грн.

У цілому в 2007 р. загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 74.1% (у 2006 р. - на 71.0%) - до 426.9 млрд. грн. Кумулятивний темп приросту кредитних вкладень є найбільшим для цього періоду після відновлення економічного зростання. Банківська система демонструвала достатньо високі темпи кредитування як юридичних осіб (зростання на 62.8% - до 271.4 млрд. грн.), так і населення (на 97.9% - до 155.4 млрд. грн.).

У 2007 р. обсяг кредитів, наданих в іноземній валюті, збільшився на 75.4%, у той час як в національній валюті - на 72.7%.

Динаміка ставок за депозитами та кредитами наведена у табл. 2.4.

Розширення обсягів кредитування відбувалося на фоні зниження вартості позик - середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у 2005 році зменшилася з 17.5% до 16.4%. Середньозважена ставка за строковими депозитами в національній валюті при цьому зменшилася з 13.1% до 10.2%.

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті упродовж 2006 року зменшилася з 8.1% до 7.9%, в іноземній - з 6.9% до 6.1%

Позитивна динаміка кредитних вкладень у 2006 р. була зафіксована на фоні тенденції до зменшення вартості позик - середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 16.4% річних у грудні 2005 р. до 15.1% річних у грудні 2006 р. Середньозважена процентна ставка за кредитами в економіку в національній валюті зменшувалася меншими темпами - з 11.7% до 11.5% річних.

Таблиця 2.4 Динаміка середньомісячних процентних ставок за кредитами та депозитами за 2003-2007 рр.(станом на 31 грудня)

Показники

2003р

2004р

2005р

2006р

2007р

Відхилення, у %

2004р від 2003р

2005р від 2004р

2006р. від 2005р

2007р. від 2006р

2007р. від 2003 р.

Процентна ставка за кредитами в національній валюті

17,7

17,5

16,4

15,1

14,4

-1,1

-6,3

-7,9

-4,6

-18,6

Процентна ставка за кредитами в іноземній валюті

11,2

11,4

11,7

11,5

8,6

1,8

2,6

-1,7

-25,2

-23,2

Процентна ставка за депозитами в національній валюті

8

7,9

8,1

7,9

6,3

-1,3

2,5

-2,5

-20,3

-21,3

Процентна ставка за строковими депозитами в національній валюті

9,6

13,1

10,2

10

7,6

36,5

-22,1

-2,0

-24,0

-20,8

Процентна ставка за депозитами в іноземній валюті

6,9

7

6,9

6,1

7,9

1,4

-1,4

-11,6

29,5

14,5

Основними результатами політики Національного банку України на валютному сегменті ринку в 2006 р. було забезпечення стабільності обмінного курсу гривні до долара США та збільшення міжнародних резервів за своєчасного погашення зовнішнього державного боргу. Динаміка курсу гривні до євро та російського рубля віддзеркалювала кон'юнктуру міжнародних ринків, де за рік долар США знецінився відносно інших світових валют. Гривня подешевшала відносно євро та російського рубля відповідно на 11.4% та 9.3% (Додаток А).

На валютному сегменті грошово-кредитного ринку в 2007 р. Національний банк продовжував орієнтуватися на забезпечення передбачуваної динаміки валютного курсу гривні, що сприяло підтриманню стабільності на ринку та запобігало розгортанню негативних очікувань серед широкого кола економічних агентів.

Адекватно до ситуації проводилася і процентна політика Національного банку. Національний банк зменшив протягом 2006 р. облікову ставки з 9.5% до 8.5%, до 8% у 2007 р. та знову збільшив її до 10% з початку 2008 р.

Активна діяльність банків із залучення коштів за кордоном у 2007 р. у цілому позитивно вплинула на ситуацію економіці та на грошово-кредитному ринку. Для упередження надмірного накопичення виникнення дисбалансів у фінансовій сфері Національний банк України через застосування економічних важелів послідовно проводив політику, спрямовану на підвищення привабливості депозитних і кредитних операцій в національній валюті, яка включала в себе відповідні стимули під час визначення вимог до формування банками обов'язкових резервів.

Утім вирішити наявні проблеми, застосовуючи лише грошово-кредитні важелі, неможливо. Без створення внутрішніх джерел задоволення попиту на довгострокові фінансові ресурси, жорсткі обмеження на залучення коштів за кордоном та активно-пасивні операції банків в іноземній валюті можуть негативно вплинути на темпи економічного розвитку.

Похожие статьи
Аналіз основних показників грошово-кредитного ринку - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая