Висновок - Туристичний бізнес. Протокол етикету

Формування дійсної культури спілкування - річ непроста, але вкрай необхідна. Тому що спілкування є визначальною умовою існування людей як суспільних індивідів. Толерантність, так необхідна в макросередовищі - родині, сусідських відносинах, тим більше необхідна у відносинах представників різних соціальних систем, носіїв різного віросповідання і переконань.

Службовий етикет і ділова культура в готелі - це система формальних цінностей, які включають в себе розробку єдиної корпоративної політики, стратегічних цілей, розробку правил, інструкцій, стандартів, необхідних для визначення поводження керівників і рядових співробітників у ході прийому й обслуговуванні гостей. Завдяки цьому в організації формуються більш тісна комунікація між співробітниками, яка істотно впливає на взаємини працівників усередині колективу, а також на репутацію готельного підприємства. Використання протокольних заходів, які є засобом і способом міжнародного спілкування і комунікації, допоможе персоналу готелю виконувати свої обов'язки на міжнародному рівні.

Підкреслена увага до культури туриста, її толерантне сприйняття як рівнозначної культури іншого "ціннісного світу" справляє позитивний вплив і на працівника сфери туристських послуг. Внаслідок цього відбувається моральне вдосконалення всіх учасників туристського процесу.

Таким чином, для сучасного підприємництва, яке розвивається в ситуації ринкових відносин, утому числі у сфері туризму, актуальною є орієнтація на моральні засади, етичні критерії. Важливим завданням суспільного значення є формування моральної освіченості підприємництва, зокрема і на теренах України.

Похожие статьи
Висновок - Туристичний бізнес. Протокол етикету

Предыдущая | Следующая