Партнерство та розподіл обов'язків, Принцип екологічної відповідальності - Екологічна політика України

Цей принцип є дуже важливим, оскільки дублювання деяких обов'язків та відсутність співпраці між адміністративними органами становлять серйозні перешкоди успішному провадженню екологічної політики.

Вільний доступ до екологічної інформації. Дотримуючись такої засади, можна розвинути механізми участі громадськості в процесі ухвалення рішень і залучити громадян до формування політики щодо захисту довкілля. Запровадження цього принципу зафіксовано в законі України "Про екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 року.

Принцип екологічної відповідальності

Ця засада вимагає запровадження відповідальності за будь які порушення екологічного законодавства. Такий принцип великою мірою враховано в екологічному законодавстві України. Сфера, охоплена екологічним законодавством, є дуже широкою: тут враховано більшість питань захисту довкілля та управління природними ресурсами. Крім того, Україна приєдналася до багатьох міжнародних угод, що стосуються до глобальних екологічних питань. Втім, українське екологічне законодавство надалі залишається декларативним, оскільки досі не розроблено відповідних підзаконних актів, що мають відігравати роль механізмів впровадження екологічного законодавства та міжнародних угод. Від радянської системи Україна успадкувала механізми екологічного контролю, основою яких є адміністративно командні інструменти. З часом почали дедалі ширше застосовувати економічні інструменти. А 1992 року запроваджено систему екологічних зборів, що стали головним джерелом доходів органів охорони навколишнього середовища. В такий спосіб вдалося частково покрити витрати цих державних інституцій на виконання контрольних та наглядових функцій.

Однак у країні досі не розроблено підходів до забезпечення екологічного контролю, які передбачають залучення громадськості. Нехтування цими інструментами призводить до відчутних втрат. Тим часом поширення інформації про стан навколишнього середовища в українському суспільстві та збільшення громадського контролю за виконанням екологічних нормативів могли б істотно підвищити ефективність механізмів контролю.

Похожие статьи
Партнерство та розподіл обов'язків, Принцип екологічної відповідальності - Екологічна політика України

Предыдущая | Следующая