Екологічна політика держави, Закон про екологічну небезпеку - Екологічна політика України

Закон про екологічну небезпеку

У Законі України від 95 року "Про екологічну небезпеку" зазначено, що екологічна експертиза в Україні - різновид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, екологічно-експертичних формувань та об'єднань громадян, що групується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, та ін. матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього середовища і спрямована на підготовку висновків про відповідальність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Замовники екологічної експертизи об'єктів, які в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, зобов'язані через засоби масової інформації оголосити про екологічні наслідки діяльності. Після затвердження екологічної експертизи еколого-експертні органи або формувань повідомляють про висновки через ЗМІ.

Похожие статьи
Екологічна політика держави, Закон про екологічну небезпеку - Екологічна політика України

Предыдущая | Следующая