ВСТУП - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Для нормального функціонування будь якого підприємства чи організації необхідно, щоб керівники цих структур, приймаючи рішення, мали об'єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан і результати роботи. Така інформація створюється в системі бухгалтерського обліку.

Проходження практики для нас - студентів є важливим елементом навчання. Виробнича практика є продовженням навчального процесу, де ми можемо закріпити свої теоретичні знання з обліку, аналізу і аудиту, а також набути практичних навичок в сфері бухгалтерського обліку та розширити досвід ділових взаємовідносин.

Завдання виробничої практики:

    - ознайомитись з обліковою політикою базового підприємства; - набути практичних навичок щодо ведення бухгалтерського обліку шляхом безпосередньої участі в роботі бухгалтерії; - ознайомитись з порядком заповнення первинних документів та регістрів обліку; - навчитись працювати з фаховими періодичними виданнями.

Базою практики було обрано підприємство - "Управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердичівської міської ради". Управління праці та соціального захисту населення є виконавчим органом Бердичівської міської ради, утворюється міською радою, підзвітне та підконтрольне міському голові та головному управлінню праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації.

Темою індивідуального завдання є "Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці". Облік розрахунків з оплати праці -- це важлива та складна ділянка обліку, оскільки потребує точних і оперативних даних, у яких відображаються зміни в кількості працівників, затратах робочого часу, категоріях працівників і здійснюється контроль використання трудових ресурсів. На сьогоднішній день існує велика кількість невирішених питань і протиріч у сфері оплати праці.

Заробітна плата - це один з основних стимулів та мотиваторів праці для зацікавлення працюючих у результаті своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

На мою думку, ця тему є досить актуальною адже праця є основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, тому вона повинна бути організованою таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну винагороду.

Похожие статьи
ВСТУП - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая