ВИСНОВОК - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Проходження практики для нас - студентів є важливим елементом навчання. Виробнича практика є продовженням навчального процесу, де ми можемо закріпити свої теоретичні знання з обліку, аналізу і аудиту, а також набути практичних навичок в сфері бухгалтерського обліку та розширити досвід ділових взаємовідносин. Під час проходження практики в Управлінні праці та соціального захисту населення я:

    - ознайомилась із завданнями організації бухгалтерського обліку бюджетних установ за відповідними напрямками; - засвоїла методику складання облікової номенклатури, графіків документообігу та руху регістрів обліку і звітних форм, методики розробки організаційних регламентів; - приймала активну участь в обробці документів з питань надання соціальних допомог. - визначила проблемні питання організації обліку бюджетних установ, а також шляхи їх вирішення.

В Управлінні праці та соціального захисту населення облік ведеться згідно чинного законодавства, облік ведеться, своєчасно, чітко, послідовно, врівноважено.

Кожен спеціаліст відповідально відноситься до своєї роботи. При проходженні практики недоліків в веденні бухгалтерського обліку виявлено не було. Керівниками та працівниками установи були створені всі необхідні умови для того щоб я могла закріпити теоретичні знання з бухгалтерського обліку на практиці. Здобуті практичні навички та зібрана мною теоретична інформація допомогли мені у написанні та складанні звіту.

Похожие статьи
ВИСНОВОК - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая