ОХОРОНА ПРАЦІ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Програма розроблена відповідно до законів України "Про охорону праці", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про загальнообовгязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Заходи, передбачені Програмою, спрямовані на вирішення одного із пріоритетів держави - соціальну захищеність людини в процесі її трудової діяльності та у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Особлива увага приділяється соціальному захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Сучасний стан промислової безпеки та охорони праці на виробництві потребує реалізації заходів, що мають бути спрямовані на зниження кількості аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Програмою визначено систему заходів щодо поліпшення та удосконалення роботи місцевих державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у напрямах збереження трудового потенціалу, створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

Метою Програми є:

    - реалізація державної політики щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань, збереження життя і здоровгя людини в процесі праці ; - впровадження заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних умов праці ; - забезпечення соціальної захищеності працюючого населення у разі виникнення професійного отруєння або професійного захворювання, а також отримання інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Основними завданнями Програми є:

    -забезпечення дотримання субгєктами господарювання нормативно - правових актів з охорони праці ; -налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях; -забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, установі та організації; -приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту; -зниження рівня виробничих ризиків, безпеки виробничих об гєктів, устаткування та запобігання аваріям на обгєктах підвищеної небезпеки;

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшення кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Фінансування заходів Програми здійснюється в передбаченому чинним законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою заходів забезпечує відповідно до своєї компетенції управління праці та соціального захисту населення. Відповідальні виконавці Програми один раз у рік інформують управління праці та соціального захисту населення Бердичівської РДА про виконання відповідних заходів. Управління праці та соціального захисту населення Бердичівської РДА щорічно до 15 лютого надає департаменту праці та соціального захисту населення інформацію про хід виконання заходів Програми.

Похожие статьи
ОХОРОНА ПРАЦІ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая