Особливості обліку товарів в умовах використання комп'ютерної техніки - Бухгалтерський облік товарів

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних системах бухгалтерського обліку (від паперової. до комп'ютерноі) вона досягається, як правило, раціональною організацією облікових даних, одноразовим їх отриманням та передачею за всіма напрямами.

Існує декілька підходів до організації бухгалтерського обліку в умовах його комп'ютеризації:

    1) системний підхід до бухалтерського обліку; 2) розробка форм обліку, що орієнтовані на використання комп'ютерів; 3) трансформація методу бухгалтерського обліку.

Особливістю комп'ютерної форми бухгалтерського обліку є те, що вона не існує без конкретної комп'ютерної програми. Облікові регістри різних програм є схожими, але не однаковими.

Основні принципи комп'ютерної форми бухгалтерського обліку наступні:

    - одному журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного запису; - накопичення і багаторазове використання облікових даних; - один синтетичний рахунок - багато аналітичних рахунків. Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком, і нічим не обмежується; - автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо; - отримання звітних показників в інтерактивному режимі; - автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі рахунків.

В умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку методологія обліку змінюється в різних напрямах: змінюється система бухгалтерського обліку, обліковий процес, підвищується рівень управління, відбувається якісна та кількісна зміна облікового апарату та його функцій; при цьому наукові основи теорії та організації бухгалтерського обліку залишаються незмінними.

У ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К" встановлена програма призначена для автоматизації діяльності ломбардів, авто-ломбардів (автомобільних ломбардів) і ювелірних ломбардів - ВДГБ: Ломбард 3.

У програмі ВДГБ: Ломбард 3 реалізований облік всіх операцій, що проводяться ломбардом: прийняття майна в заставу, його оцінка, надання позики, нарахування і стягування відсотків за користування позикою та плати за зберігання речей, повернення позики заставодавцем, продаж незатребуваних речей з торгів, а також скупка цінностей.

Основні возможности програми ВДГБ: Ломбард:

    -інтерфейс містить зручну панель доступу до всіх функцій програми -можливість роботи в рамках філіальної мережі Ломбарда: -робота з заставами, позиками, кредитами в ломбарді: -підсистема організації торгів в Ломбарді. -підсистема скупки цінностей в Ломбарді: -спеціалізована звітність: -монітор роботи ломбарду для керівника:

Завдяки гнучкою налаштування параметрів облікової політики Ломбард - програма дозволяє підлаштуватися під будь-які особливості обліку. У програмі ВДГБ: Ломбард 3 звіт показує рух всього заставного майна в ломбарді за будь-який період: залишки на початок і кінець періоду, надходження і вибуття. Аналіз можна проводити в двох вимірах:кількісному - для будь-якого майна та ваговому - для ювелірних виробі.

приклад обліку заставного майна у пт

Рис.2.3 Приклад обліку заставного майна у ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К"

У програмі ВДГБ: Ломбард 3 формують та виводять повну інформацію по оборотам ломбарду. Для цього призначений звіт Зворотний відомість по ломбарду. Звіт містить наступну інформацію по заставним квитках: ПІБ заставодавця;номер заставного квитка;дати застави та погашення;початкова і кінцева оцінка;суми початкового і кінцевого сальдо;видана позика;нараховані відсотки;погашення борги.

Дану інформацію можна деталізувати по днях. Суму нарахованих та погашених відсотків можна деталізувати за видами нарахування.

приклад оборотної відомісті по ломбарду

Рис.2.4 Приклад Оборотної відомісті по ломбарду

Робота з заставами, позика, кредитами в ломбарді виконуються за допомогою документа "Операція по заставі". У вікні цього документа користувач програми може побачити всю необхідну інформацію: список закладених речей, швидко розраховувати умови повернення коштів на будь-яку дату, інформацію про умови кредитування поточної операції, інформацію про попередню заставної операції.

приклад роботи з заставами у програмі вдгб

Рис.2.4 Приклад роботи з заставами у програмі ВДГБ: Ломбард

Завдяки гнучкою налаштування параметрів облікової політики Ломбард програма дозволяє підлаштуватися під будь-які ваші особливості обліку.

Взаємодія з федеральною службою з фінансового моніторингу:завантаження в програму списку терористів і осіб, пов'язаних з терористичними організаціями та інформування користувача при оформленні операції на клієнта, що знаходиться в даному списку.

Бухгалтерський і податковий облік всіх інших ділянок організації - за рахунок інтеграції програми ВДГБ: Ломбард 3с програмою 1С: Бухгалтерія 8 можливий стандартний бухгалтерський і податковий облік ломбарду без необхідності здійснювати обмін і вивантаження між модулями обліку ломбарду та бухгалтерії, а саме автоматичне формування бухгалтерських проводок з обліку речей в заставі і взаєморозрахунках з залогодателями, рахунки обліку та взаєморозрахунків можуть задаватися за замовчуванням користувачем і змінюватися в ході ведення обліку індивідуально:облік матеріалів, складський облік, облік торгових операцій, облік операцій з грошовими коштами, облік основних засобів і нематеріальних активів, облік виробництва, нарахування заробітної плати, облік господарської діяльності декількох організацій в єдиній базі, застосування будь-яких податкових режимів (ССО, ЕНВД, звичайна система оподаткування, ІП) і перехід з одного податкового режиму на інший в робочій базі за кілька хвилин.

Похожие статьи
Особливості обліку товарів в умовах використання комп'ютерної техніки - Бухгалтерський облік товарів

Предыдущая | Следующая