Організація обліку запасів - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Відповідно до вимог пункту 5 розділу I Методичних рекомендацій до НП (с) ОБДС 121 для оформлення оприбуткування, руху, вибуття та аналітичного обліку основних засобів використовуються типові форми документів, затверджені в установленому законодавством порядку, а за їх відсутності форми документів, складені самостійно з дотриманням вимог до оформлення первинних документів.

Формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності проводиться відповідно до вимог НП(с)БОДС 123 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 №1202 (далі-НП(с)БОДС 123 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 №11 (далі Методичні рекомендації до НП(с)БОДС 123).

Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху та аналітичного обліку запасів застосовуються типові форми або у разі їх відсутності інші форми згідно з вимогами пункту 3 розділу I Методичних рекомендацій до НП(с)БОДС 123.

Строк очікуваної експлуатації запасів установлює комісія з прийняття-передачі матеріальних цінностей від постачальників та інших осіб в момент їх придбання, виготовлення (створення), обміну, безоплатного отримання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу. Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) згідно з пунктом 4 розділу IV НП(с)БОДС 123.

Аналітичний облік запасів у відділі бухгалтерського обліку та звітності здійснювати з використанням форм, затверджених наказом Держказначейства "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання" від 18.12.2000 р. № 130.

Заносити особисті речі працівників на територію установи дозволено на підставі заяви працівника з дозвільною візою начальника управління. Заява про внесення (винесення) особистих речей, завізована начальником управління, є підставою для оформлення договору про відповідальне зберігання (користування) майном та акта про його прийняття-передачу, які передаються до відділу бухгалтерського обліку та звітності для відображення інформації про їх рух на рахунках позабалансового обліку

Приклад 6.

Управління праці та соціального захисту населення 18 серпня 2015 здійснив попередню оплату МП "Версач" за господарський інвентар (сходи-драбину (1 шт., за ціною 130,00 грн.), урну для сміття (10 шт. за ціною 8 грн.) і засоби протипожежної безпеки (вогнегасники разового використання) (5 шт. за ціною 53 грн.). Усього на суму 1060,00 грн., у тому числі ПДВ. Оплата зроблена за рахунок коштів загального фонду (витрати коштів держбюджету). Управління праці одержало зазначені вище МШП від постачальників 21 серпня 2015, а 26 серпня 2015 передало їх в експлуатацію

Таблиця 2.3.1 Відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку Управлінні праці та соціального захисту населення оприбуткування запасів

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума грн.

1

Перераховані кошти в порядку попередньої оплати

364

311

1060,00

2

Отримані МШП на склад навчальної установи:

А) МШП вартістю менше 10 грн. за штуку;

22111

364

560,00

Б) МШП вартістю понад 10 грн. за штуку.

22112

364

350,00

3

Списано суму ПДВ по придбаним МШП на витрати установи

801

364

150,00*

4

Створено фонд МШП

801

411

900,00*

5

МШП передані в експлуатацію:

А) МШП вартістю менше 10 грн. за штуку;

22121

22111

500,001

Б) МШП вартістю понад 10 грн. за штуку.

22122

22112

400,00

6

Списані МШП вартістю до 10 грн. за одиницю

411

22121

500,00

Отже, дослідивши порядок і організацію ведення обліку запасів в Управлінні праці та соціального захисту населення, можна зробити висновок, що облік здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Похожие статьи
Організація обліку запасів - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая