ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків працівників підприємства.

Заробітна плата - це винагорода працівнику за виконану роботу

У 2016 році мінімальна заробітна плата становить 1378 грн.

Основою обліку чисельності робітників є кваліфікація персоналу:

    -- по сфері застосування праці -- промислово-виробничого персонал, персонал непромислового господарства; -- по категоріях персоналу -- робочий (основного та додаткового виробництва), інженерно-технічні робітники, службовці, молодший обслуговуючий персонал, робітники охорони.

В Управлінні праці та соціального захисту населення заробітна плата нараховується щомісячно і виплачується два рази на місяць у вигляді авансу і безпосередньої заробітної плати.

Управління праці та соціального захисту населення встановлює штатний розпис, форми і системи оплати праці, преміювання.

Відпускні виплачують працівнику не пізніше ніж за три дні до початку відпустки

На підприємстві застосовується погодинно-преміальна, виробітко-преміальна та преміальна оплата праці.

Працівники можуть піти у відпустку:

    - Щорічну - Відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами - Додаткову відпустку у зв'язку з навчанням - Відпустку без збереження заробітної плати

Відпускні виплачують працівнику не пізніше ніж за три дні до початку відпустки

Оподатковується заробітна плата податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. Сплачуються податки одночасно з виплатою заробітної плати, але не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним.

Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі відповідних документів.

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати :

    - відомості про посадові оклади (на основі штатного розкладу); - про присвоєні розряди (на основі наказів директора підприємства) - дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо).

Приклад 9.

Працівник Управління праці та соціального захисту населення в березні пішов у відпустку на 26 днів. За робочі дні в березні місяці йому була нарахована заробітна плата за тарифом - 8,99 грн за одну годину. За попередні місяці роботи працівникові було нараховано таку заробітну плату:

Таблиця 3.1 Заробітна плата за 2015-2016 роки

Місяць

Сума

Місяць

Сума

Березень

1900,0

Вересень

2150,0

Квітень

2290,0

Жовтень

2165,0

Травень

2200,0

Листопад

2299,0

Червень

2200,0

Грудень

2200,0

Липень

2222,0

Січень

2400,0

Серпень

2235,0

Лютий

2360,0

Працівник пішов у відпустку з 2 березня на 26 днів - його відпустка закінчується 28 березня в суботу. Виходить на роботу 30 в понеділок, відпрацював 2 робочих дні. 8 березня та 14 жовтня святковий день не включається до відпустки, а збільшує тривалість відпочинку на 2 дні.

З/П за березень = 2 х 8 х 8,99 = 143,84.

Середньоденна заробітна плата = (1900 + 2290 + 2200 + 2200 + 2222 + 2235 + 2150 + 2165 + 2299 + 2200 + 2400 + 2360) : 354 = 75,20

Відпускні = 26 х 75,20 = 1955.20

Разом з. п і відпускні = 143,84 + 1955,20 =2099,04

ЄСВ = 2099,04 х 22% : 100% = 461,79

ПДФО = 2099,04 х 18% :100% = 377,83

ВЗ = 2099,04х 1,5 % : 100% = 31,49

Сума до видачі = 2099,04- 377,83 - 31,49 = 1689,72

Таблиця 3.2 Журнал реєстрації господарських операцій з нарахування та виплати відпускних

Зміст господарської операції

Сума

Д

К

1

Нараховано з. п. та відпускні

2099,04

92

661

2

Нараховано ЄСВ

461,79

92

651

3

Утримано із з. п. ПДФО

377,83

661

641

4

Утримано із з. п. військовий збір

31,49

661

641

5

Виплачено з. п. шляхом зарахування коштів на Картковий зарплатний рахунок працівника у банку

1689,72

661

311

Приклад 10.

Сафронова О. В. прийняли на роботу в Управління праці та соціального захисту населення в серпні 2015 року на 0,5 ставки (4 години на день) із посадовим окладом 1600 грн.

Базовим для індексації є серпень 2015 року.

Припустимо що індекс для індексації заробітної плати в грудні 2015 року складе 1,4%.

Обчислимо суму заробітку разом з індексацією в грудні 2015 року:

Заробітна плата працівника за окладом

1600 грн/167 год *84 год = 804,79 грн

Можлива індексація за повністю відпрацьований місяць

1218*1.4% = 17,05 грн

Сума індексації з урахуванням відпрацьованого робочого часу

17,05 грн/167 год*84 год = 8,57

Разом заробітна плата працівника

804,79 + 8,57 = 813,36 грн

Приклад 11.

Підвищення зарплати за наявної фіксованої та поточної індексації (сума підвищення більше за фіксовану та поточну індексації)

Працівнику із січня 2015 р. виплачують фіксовану індексацію в розмірі 700 грн. При цьому оклад працівника становить 4000 грн. а також він має право на щомісячну премію в розмірі 20% від окладу. Сума поточної індексації за грудень 2015 р. становила 494,70 грн. (1378 х 35,9%І). Загальна сума зарплати за грудень була 5994,70 грн.

Припустимо, у січні йому підвищують оклад на 1200 грн. У такому разі сума підвищення зарплати, яке становить 1440 грн (5200+5200х20%-4000-4000х20%), більша за суму фіксованої індексації разом із можливою поточною сумою індексації - 1223,64 (700+1378х38%і).

А отже, січень 2016 р. для працівника стає новим базовим місяцем, і йому буде нараховано 6240 грн (оклад 5200+премія 5200 х 20%).

Приклад 12.

Оподаткування перехідних лікарняних 2015-2016 рр.

З 25 грудня 2015 р по 4 січня 2016 р. працівник хворів. Лікарняний листок приніс на підприємство 5 січня. За 11 к. дн. хвороби йому виплатили 3850 грн. (350 грн на день). Окрім того, за відпрацьовані в січні дні працівнику нарахували зарплату в розмірі 2789,47 грн.

Обчислимо суми обов'язкових платежів за грудень 2015 р. і січень 2016 р.

Оподаткування лікарняних за 7 днів грудня 2015 р. (2450 грн)

1. Утримуємо:

Податок на доходи: 2450х 15% :100%=367,50

Військовий збір: 2450 х 1,5% : 100%=36.75

2. Нараховуємо єдиний внесок: 2450х22% : 100% =539 грн.

Оподаткування лікарняних (2045,75 грн) та зарплати за січень 2016 р.

1. Утримуємо:

Податок на доходи:

З лікарняних 2045,75 х 18 : 100=368,24; із зарплати 2789,47 х 18: 100=502,10

Військовий збір:

З лікарняних 2045,75 х 1,5% :100%=30,69; із зарплати 2789,47 х 1,5% :100%=41,84

2 Нараховуємо єдиний внесок: (2045,75 +2789,47) х 22% :100%=2659,43

Сума до виплати працівнику:

Лікарняні: 3850 - 367,50 - 36,75 - 368,24 - 30,69=3046.82

Зарплата: 2789,47 - 502,10- 41,84=2245,53

Сума до виплати 2245,53 + 3046,82 = 5292,35

Отже, працівник отримає зарплату разом з лікарняними в сумі 5292,35 грн.

Отже, провівши роботи з вивчення обліку оплати праці в Управлінні праці та соціального захисту населення можна зробити висновок, що оплата праці займає чільне місце в веденні обліку на підприємстві в цілому. Слід зазначити, що при обліку оплати праці у УП та СЗН дотримано всі вимоги чинного законодавства, зокрема, зміни, що набули чинності з 1 січня 2016 року.

Похожие статьи
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая