Аналіз дінамики та структури товарів - Бухгалтерський облік товарів

Роздрібний товарооборот формується як результат великої кількості окремих актів купівлі-продажу різноманітних за споживчими властивостями і призначенням товарів. Тому він характеризується не тільки загальним обсягом (сумою реалізації товарів), але і товарною структурою, тобто співвідношенням окремих товарів (товарних груп) в загальному обсязі товарообороту.

Реалізація товарів кожної товарної групи має свої особливості. Вона відрізняється як за трудомісткістю, так і витратомісткістю. Від змін у структурі товарообороту залежать кількісні і якісні показники роботи торговельних підприємств - швидкість обертання товарів, продуктивність праці, рівень витрат обігу, рівень валового доходу і ін.

Загальні умови приймання та оцінки товарів:

На комісію приймаються непродовольчі товари, що були у вжитку, придатні для використання, не потребують ремонту чи реставрації та відповідають санітарним вимогам.

Речі, які здаються на комісію, повинні мати товарний вигляд. Комісійний магазин не бере на себе гарантійні зобов'язання та не виконує заміну, ремонт або повернення проданого товару за наявності будь-яких недоліків.

Ціни на комісійні товари встановлює комітент за домовленістю з комісіонером на основі ринкового попиту та вказує у квитанції. Ціна реалізації товару включає вартість товару, комісійну винагороду, податок із доходів фізичних осіб.

Співробітники магазину можуть надавати інформацію про наявні ціни на товари, які здаються на комісію, кон'юнктуру ринку та попит населення на такі самі або аналогічні товари.

Кредити, видані ломбардами в 2015 р під заставу ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К" : виробів з дорогоцінних металів і каменів 83,3%, побутової техніки 11,8%, нерухомості 0,7% автомобілів 0,2%.

структура товарів, які були у заставі

Рис.3.1 Структура товарів, які були у заставі

Аналіз роздрібного товарообороту за асортиментом товарів проводять за перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік. В процесі аналізу необхідно:

    - дати оцінку виконання плану і динаміки товарообороту по окремих товарних групах; - виявити кількісні і якісні зміни, які відбулись у структурі роздрібного товарообороту; - вивчити динаміку реалізації основних груп товарів на душу населення; - оцінити досягнутий рівень реалізації товарів на душу населення порівняно з іншими підприємствами чи об'єднаннями; - виявити позитивні сторони і недоліки в організації торгівлі і вивченні попиту населення на товари.

За результатами аналізу повинна бути дана оцінка змін у попиті споживачів, розкриті недоліки в торговельному обслуговуванні населення з метою вживання своєчасних заходів для його покращення.

Табл.3.2 Аналіз обортних активів ломбарду ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К"

Показники

Станом на 31 грудня

Відносне відхелення,+/-

2014 р.

2015р.

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Товари

1677

1896

Запаси

1677

1896

Дебіторська заборгованість

4157

2448

Грошові кошти

24

25

Витрати майбутніх періодів

66

126

Разом

5924

100

4495

100

Для аналізу асортименту і структури товарообороту використовують наступні матеріали: статистичну звітність - ф. № 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарства"; план роздрібного товарообороту в асортименті і його товарне забезпечення; акти інвентаризації товарів; первинну документацію про рух товарів; дані оперативного обліку руху товарів; матеріали перевірок наявності асортиментного мінімуму в магазинах; дані вивчення попиту населення на товари і ін.

Основним джерелом інформації про товарну структуру товарообороту є форма статзвітності № 3-торг. Однак у цій формі продаж товарів у роздріб показується разом із іншими недокументованими витратами, які включають ще невиявлені природні і інші втрати товарів, в тому числі розтрати і нестачі. Інші недокументовані витрати визначають як різницю між загальною сумою вибуття товарів згідно з даними форми № 3-торг і фактичним обсягом роздрібного товарообороту. Якщо сума цих витрат значна, для визначення роздрібного товарообороту по кожній товарній групі необхідно вибуття товарів скоригувати на наявні недокументовані витрати. Для цього попередньо розраховують коефіцієнт, який характеризує відношення товарообороту до загальної суми вибуття товарів у роздрібній торговельній мережі. Він показує питому вагу роздрібної реалізації в загальному обсязі вибуття товарів. З його допомогою розраховують роздрібний товарооборот по групах товарів множенням цього коефіцієнта на суми вибуття товарів по кожній товарній групі. Якщо сума інших недокументованих витрат незначна, що має місце у нашому прикладі, ці розрахунки не проводяться.

Похожие статьи
Аналіз дінамики та структури товарів - Бухгалтерський облік товарів

Предыдущая | Следующая